EVALYASYON REYINYON ANYÈL TIT I
Tanpri reponn kesyon ki anba yo -Thank you for your support and involvement!
1. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann objektif Tit I ak sa li vle di pou lekòl mwen an. *
2. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann kijan finansman Tit I sipòte lekòl mwen an. *
3. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann sou kisa Plan Jeneral Lekòl mwen an (SWP) konsantre. *
4. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann Plan Angajman Paran ak Fanmi lekòl mwen an (PEEP). *
5. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann enpòtans Kontra ant Paran ak Lekòl la. *
6. Kòm rezilta reyinyon sa a, mwen konprann dwa mwen dapre Dwa Paran Pou yo Konnen (Parent's Right-to-now). *
7. Nan reyinyon sa a, mwen te kapab poze kesyon pandan prezantasyon an *
8. Nan reyinyon sa a, mwen te kapab eksprime opinyon mwen osijè topik ki te diskite diran prezantasyon sa a. *
9. An jeneral, Mwen ta di reyinyon an te byen òganize. *
10. Ki sa w te aprann sou Tit I ? *
11. Tanpri pataje kèk lòt kòmantè.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of School District of Palm Beach County. Report Abuse