PREINSCRIPCIÓ DEL TALLER CONVERSACIÓ DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA
LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ EFECTIVA FINS QUE S' HAGI ABONAT L' IMPORT DE LA MATRÍCULA.
Nom *
Cognoms *
DNI *
Població *
Mòbil *
Email *
Professió *
Estudis *
Quin reconeixement t'interessa obtenir un cop acabada la formació? *
Nivell LSC acabat? *
Per què t'interessa aquesta formació? *
Com t'has assabentat del curs? *
Required
Comentaris
D’acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, MANIFESTO que he estat informat/da prèviament per l’entitat que les meves dades seran incorporades en fitxers informàtics i documentals de l'AUELS i que seran objecte de tractament i cessió sempre i quan estiguin relacionats amb les finalitats del servei i en els supòsits legalment establerts. Que, així mateix, he estat informat/da que puc exercir els drets d’accés, esmena, limitació, portabilitat, oposició i/o cancel·lació o supressió respecte de les meves dades, mitjançant un correu electrònic adreçat a l'AUELS (auels.formacio@gmail.com , carrer Pere Vergés, 1, 10a planta despatx 11- 08020 Barcelona), d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.Per això, *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy