Polityki udostępniania zasobów polskiej sztuki współczesnej

W ramach naszej działalności w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska zajmujemy się wspieraniem instytucji kultury w procesie wdrażania otwartości w zakresie prawnych aspektów udostępniania zasobów. Szczególnie interesują nas zasoby dziedzictwa posiadane przez instytucje sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea). Chcąc zmapować najważniejsze zagadnienia i wyzwania związane z udostępnianiem zasobów sztuki współczesnej przez czołowe polskie instytucje muzealne, prowadzimy kwerendę polityk udostępniania zasobów, przez co rozumiemy proces nabywania praw i zakres udostępniania zdigitalizowanych dzieł. Jesteśmy zainteresowani stworzeniem katalogu dobrych praktyk udostępniania zasobów i zidentyfikowaniem najważniejszych wyzwań prawnych i instytucjonalnych z tym związanych.

Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i praktykami w tym zakresie.

Dlatego też, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania. Zostały one podzielone na trzy grupy tematyczne: digitalizacja, pozyskiwanie praw do zasobów oraz współpracy z Google Art Project oraz / lub Wikipedią.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question