แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
Required
ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การให้บริการสะดวก รวดเร็ว ตามลำดับก่อน-หลัง
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
พูดจาสุภาพ แต่งกายสุภาพเหมาะสม
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่ง น้ำดื่ม ฯลฯ
มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด *
Required
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy