แบบทดสอบที่ 1 เรื่องกระบวนการเชิงวิศวกรรม
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (มีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน)
กรอกชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
ห้อง *
1.ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการเทคโนโลยีได้ถูกต้อง *
2. จากรูป ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหานี้ที่ต้องแก้ไข *
Captionless Image
3.ข้อใดไม่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณค่าต่อสังคม *
4. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนของการหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหา *
5. ใครสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดีที่สุด *
6.แบม แบม ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เขาลองใช้แอปพลิเคชั่นออกแบบการทดลองในสมาร์ทโฟน ทำให้เห็นภาพเคลื่อนไหวของชิ้นงานชัดเจน การสร้างต้นแบบนี้ตรงกับแบบใด *
7.เพราะเหตุใดจึงต้องนำเสนอผลงาน *
8. อุปกรณ์ใดที่ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ทรัพยากรลมเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล แล้วนำพลังงานกลมาใช้สูบน้ำเพื่อผลิดพลังงานไฟฟ้า *
9. ข้อใดเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอุตสาหกรรมทั้งหมด *
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service