ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA / CONFERENCE APPLICATION
9. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu na téma „Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“

9th international conference „Topical Issues of Tourism“ concerning the topic of „Tourism and Its Impacts on Society“

26. – 27. února 2014, VŠP Jihlava
26th and 27th February 2014, College of Polytechnics Jihlava

Pro registraci účastníka je třeba vyplnit níže uvedený formulář. Po odeslání údajů Vám bude zaslán informační email o provedení registrace a dále vám bude emailem zaslána zálohová faktura. Faktura musí být uhrazena do 5. února 2014. Studenti středních a vysokých škol (včetně studentů doktorského studia) mají po registraci účast na konferenci zdarma.

For your registration, please, fill in the form below. After having submitted your data, you will receive an email notification about your registration and it will be sent an invoice via email to you. Please do not forget that deadline for the registration payment is 5th February 2014. Registered students (included doctorate students) are free of charge.
Účastník / Participant
Jméno / Name *
Příjmení / Surname *
Tituly před jménem / Titles before name
Tituly za jménem / Titles after name
E-mail *
Telefon (Telephone) / Fax
Pracoviště / Workplace
Název organizace / Name of organization *
Pracovní pozice/funkce / Work position/post
Fakulta/katedra / Faculty/Department *
Ulice, číslo popisné / Street and number *
Město / City *
PSČ / Post code *
Stát / Country *
IČ / I No *
DIČ / Tax I No.
Příspěvek / Registration of conference paper
Příspěvek do sborníku / Paper to the proceedings *
Autor (spoluautoři) příspěvku / Author(s)
Název příspěvku (v jazyce příspěvku) / Title of the paper (original language)
Název příspěvku anglicky / Title of the paper in English
Abstrakt příspěvku / Abstract
Organizační informace / Organizational information
Objednávka oběda / Ordering lunch *
Účast na večerním rautu / Registration to the evening informal meeting *
Účast na druhém dni konference / Registration to the excursion (second day) *
Poznámky / Notes
rjfgjfgjh
Zaškrtnutím políčka „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ v registračním formuláři uděluji Vysoké škole polytechnické Jihlava se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401 (dále jen VŠPJ), jakožto správci osobních údajů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje obsažené v registračním formuláři budou využity výhradně pro vnitřní potřebu VŠPJ v souvislosti s pořádáním konference a nebudou poskytnuty třetím osobám.

By chosing „ano/yes“ below in the registration form I agree with my personal data processing by the College of Polytechnics Jihlava situated at 16 Tolsteho Street, 586 01 Jihlava, Czech Republic, I No. 71226401 (hereinafter College). College as an administrator of personal data could process the data in accordance with Law No. 101/2000 Coll., Protection of Personal data, as amended. All information in the registration form will be used only for internal College use and it will not be provided to any third party.
Souhlas se zpracováním osobních údajů / Agreement with personal data processing *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Podhy.cz. Report Abuse