Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu w ramach projektu "Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich"
Organizator:
Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans Vesna
32-864 Gnojnik 48
e-mail: stowarzyszenie.vesna@gmail.com
Sukces w sukcesji gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich
Imię i nazwisko *
Your answer
Wiek *
Your answer
Nr PESEL *
Your answer
Nazwa firmy lub instytucji (w przypadku rolników proszę wpisać "rolnik") *
Your answer
NIP firmy lub instytucji (lub nr PESEL) *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Oświadczam, że mieszkam i działam na terenie województwa lubelskiego *
Jestem *
Chcę wziąć udział w szkoleniu: *
Ograniczenia związane z dietą *
Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, które jest administratorem danych osobowych, informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji do udziału w w/w projekcie. W przypadku ich niepodania osoba nie będzie mogła być objęta niniejszym projektem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetworzenie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Umową o dofinansowaniu w/w projektu. Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem stowarzyszenie.vesna@gmail.com. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service