ใบสมัครโครงการ Kaset Mini Financial Business Management
Please fill in all questions before submit the application form.
Your application status will be sent to your given email.
Thank you very much for your interest in
the Kaset Mini Financial Business Management.
Should you need any further information,
please contact directly no. 085-149-4009.
Kaset mini Financial Business Management
ท่านต้องการสมัครอบรมหลักสูตร Kaset mini Financial Business Management รุ่นใด *
ค่าอบรม 119,900 บาท
คำนำหน้าชื่อ *
Your answer
ชื่อ และ นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ และ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
กรุณาเขียนในรูปแบบ วัน เดือน และ ปี พ.ศ. เช่น 19 ต.ค. 2556
Your answer
อายุ *
Your answer
นับถือศาสนา *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
Line ID *
Your answer
Email *
Your answer
อาชีพ *
Your answer
ตำแหน่งงาน *
Your answer
ชื่อองค์กรที่ท่านสังกัด พร้อมที่อยู่องค์กร *
Your answer
สาเหตุที่สนใจเข้าอบรมกับทางโครงการ *
Your answer
ท่านคาดหวังจะได้รับอะไรจากการอบรมโครงการนี้ *
Your answer
ความสามารถหลักของท่านมีอะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ด้าน) *
Your answer
ให้ท่านเขียนเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจล่าสุดเกี่ยวกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวท่าน *
สามารถเขียนเล่าเรื่องได้มากกว่า 1 เหตุการณ์
Your answer
ให้ท่านเขียนเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจล่าสุดเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของตัวท่าน *
สามารถเขียนเล่าเรื่องได้มากกว่า 1 เหตุการณ์
Your answer
ท่านได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรที่ท่านทำงานหรือไม่ *
Your answer
ท่านมีความทรงจำเกี่ยวกับในหลวง ร.9 อย่างไรบ้าง *
Your answer
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ *
Your answer
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่รัฐบาลไทยกำลังใช้แนวทาง Thailand 4.0 เพื่อให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน *
Your answer
ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ได้อย่างไร *
Your answer
ถ้าท่านได้รับการคัดเลือก ให้เข้าอบรม หลักสูตร Kaset mini Financial Business Management ท่านจะมีส่วนร่วมในรุ่น หรือทำประโยชน์ในรุ่น ด้านใดได้บ้าง *
Your answer
กรณีท่านต้องการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมโครงการ สามารถเขียนแจ้งมาพร้อมกับใบสมัครนี้
Your answer
ขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าอบรมโครงการ Kaset Mini Financial Business Management ทางโครงการฯ จะนัดท่านสัมภาษณ์ภายหลัง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms