ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

08.30 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ลานพิธีโบราณสถานตุมปัง
09.00 น. พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์
- ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธี
จุดธูปเทียนมงคลบูชาเทพยดา
- ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง
- พราหมณ์นำบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องบวงสรวง
- ประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้
09.45 น. พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พร้อมกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.50 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
11.00 น. เสร็จพิธี
- ผู้เข้าร่วมพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
11.30 น กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโบราณสถานตุมปัง
12.00 น. เสร็จกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
*** กรุณาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ชื่อ - สกุล *
หน่วยงาน *
การเดินทาง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse