ANKIETA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA
Ankieta ma na celu wysłuchanie zdania Rodziców i Opiekunów osób z zespołem Downa. Jest przygotowana przez wielodyscyplinarny zespół naukowców z kilku polskich uniwersytetów. Pomoże ona opracować programy wsparcia rodzin, oraz diagnostyki i profilaktyki u osób z zespołem Downa – aby umożliwić im lepsze, zdrowsze i dłuższe życie.
Czy doświadczyła/doświadczył Pani/Pan istotnych/poważnych trudności w wychowywaniu dziecka/podopiecznego z zespołem Downa? *
Czy doświadczyła/doświadczył Pani/Pan dyskryminacji dziecka/podopiecznego z zespołem Downa? *
Jeśli powyżej zaznaczono TAK- jaka to była dyskryminacja?
Your answer
Jak oceni Pani/Pan poziom otrzymywanej dotychczas opieki lekarskiej przez dziecko/podopiecznego z zespołem Downa, w skali szkolnej, od 1-6, gdzie: 1- Ocena negatywna, 2- Ocena mierna, 3- Ocena dostateczna, 4- Ocena dobra, 5- Ocena bardzo dobra, 6- Ocena celująca *
Jak oceni Pani/Pan poziom otrzymywanej dotychczas opieki rehabilitacyjnej przez dziecko/podopiecznego z zespołem Downa, w skali szkolnej, od 1-6, gdzie: 1- Ocena negatywna, 2- Ocena mierna, 3- Ocena dostateczna, 4- Ocena dobra, 5- Ocena bardzo dobra, 6- Ocena celująca *
Czy podczas dotychczasowych wizyt lekarskich z dzieckiem/podopiecznym mającym zespół Downa spotkali się Państwo z ignorancją lub brakiem wiedzy ze strony personelu medycznego na temat zespołu Downa? *
Czy podczas dotychczasowych wizyt lekarskich z dzieckiem/podopiecznym mającym zespół Downa spotkali się Państwo z niewystarczającą ilością czasu poświęcanego Państwa rodzinie przez lekarza? *
Jak Państwo określiliby przeważający model opieki lekarskiej, który jest oferowany w stosunku do Państwa jako opiekunów osoby z zespołem Downa? *
Czy dowiedzieli się Państwo w czasie ciąży, że istnieje możliwość urodzenia się dziecka z zespołem Downa? *
Czy zdarzyła się pomyłka w badaniach prenatalnych? *
Jak ocenia Pani/Pan poziom otrzymywanej dotychczas opieki psychologicznej przez Państwa rodzinę w skali 1-6 *
Czy Państwa rodzina odczuwa potrzebę otrzymywania wsparcia duchowego, w związku z wychowywaniem dziecka z zespołem Downa? *
Jak oceniliby Państwo poziom opieki duchowej otrzymywanej dotychczas przez Państwa rodzinę? *
Czy w Państwa ocenie system holistyczny – tj. całościowy – obejmujący jak najbardziej skoordynowane, wszelkie potrzebne aspekty opieki diagnostycznej, medycznej i psychologicznej/duchowej (jeśli jest taka potrzeba dla dobra Pacjenta/Rodziny) byłby dla Państwa dobrym rozwiązaniem? *
Proszę ocenić: Aborcja płodu z zespołem Downa jest dopuszczalna *
Proszę ocenić: Dziecko z zespołem Downa pozwala rozwinąć pełniej moje człowieczeństwo
Proszę określić poziom Pani/Pana poczucia szczęścia i życiowej satysfakcji w skali od 1-10 gdy 1 – to ocena najniższa a 10- ocena maksymalna. *
Proszę określić poziom Pani/Pana życiowego zmęczenia w skali od 1-10 gdy 1 – to całkowity brak zmęczenia a 10- zmęczenie maksymalne.
Czy byliby Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji na temat możliwości udziału w bezpłatnych, nieinwazyjnych badaniach genetycznych nowej generacji? Badania te nie wymagałyby podróżowania.
Czy w najbliższej rodzinie (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, ciocie, wujkowie, kuzyni) dziecka/podopiecznego z zespołem Downa występowały: *
Required
Czy w okresie pół roku przed poczęciem dziecka/podopiecznego z zespołem Downa przynajmniej jeden z rodziców: *
Required
Czy stosuje Pan/Pani suplementy diety u dziecka/podopiecznego z zespołem Downa w celu poprawy jego stanu klinicznego?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms