รับข้อร้องเรียนของนิสิตนักศึกษา
รับข้อร้องเรียนของนิสิตนักศึกษา From for comlaints.
แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับการรับข้อร้องเรียนของนิสิตนักศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาเท่านั้น โดยข้อมูลต่างๆที่ท่านกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ของท่านมีไว้เพื่อติดต่อกลับทางคณะผู้บริหารจะนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษาต่อไป

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ


หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกข้อให้ครบถ้วนจึงถือเป็นข้อร้องเรียน
1.รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน
คำนำหน้าชื่อ *
นาย/นางสาว/นาง
ชื่อ *
นาย/นางสาว/นาง
นามสกุล *
รหัสนักศึกษา *
อายุ
2.รายละเอียดสำหรับการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
อีเมล์ *
3.รายละเอียดของการร้องเรียน
ประเภทของข้อร้องเรียน
เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยขน์ / กิจกรรม /ทุนการศึกษา /การแนะแนวให้คำปรึกษา/ การศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผัน/ ชมรม ชุมนุม
ชื่อหัวข้อเรื่องที่ร้องเรียน *
เนื้อความ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy