Formularz rejestracyjny na konferencję "W 10 minut o tym, jak odnieść sukces"
Konferencja odbędzie się w czwartek 4.04.2019 w sali wykładowej 407A, w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego przy alei Niepodległości 10.
Zapisz uczniów na warsztat towarzyszący konferencji: https://goo.gl/forms/9tf8GH7hn8Y1b6Kz2

Rejestracja trwa od 25 lutego 2019 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 29 marca 2019 r. do godziny 12:00. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Informację zwrotna otrzymacie Państwo w ciągu dwóch dni roboczych na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będącą potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji. Potwierdzenie to zostanie wysłane w terminie dwóch dni roboczych od wysłania zgłoszenia.

Ramowy program konferencji "W 10 minut o tym, jak odnieść sukces" promującej raport badawczy "Strategie sukcesu. Badanie wyborów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół z terenu aglomeracji poznańskiej":

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11:15 Oficjalne rozpoczęcie
11.15 – 12:15 Sześciu prelegentów w dziesięciominutowych wystąpieniach dotyczących sukcesu zawodowego
12:15 – 12:20 Podsumowanie wystąpień
12:20 – 13:00 Sesja Q&A - pytania słuchaczy i odpowiedzi prelegentów
13:00 – 13:10 Podsumowanie
13:15 Zakończenie

Podczas konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów emisji w środkach masowego przekazu (Internet) lub dla celów dokumentacji i promocji Organizatora.

Organizator w momencie potwierdzenia uczestnictwa w konferencji przesłanego drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail prześle formularze zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodny na uczestnictwo uczniów w konferencji. Zadaniem opiekuna jest ich wydrukowanie i rozdanie uczniom w celu podpisania (w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego) oraz dostarczenie Organizatorowi najpóźniej w dniu konferencji.

Szczegółowy regulamin wydarzenia, dostępny pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1jBN5bY-qbVVJ7dQxlYejbfJV0WHL-89c

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service