แบบประเมินความพึงพอใจในการยืมพัสดุ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1.ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ไม่เรียกใช้เอกสารเกินความจำเป็น
1.2 ขั้นตอนในการยืมมีความชัดเจนและคล่องตัวในการให้บริการ
1.3 มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2.ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีช่องทางการให้บริการ ณ ที่ตั้งสำนักงาน
2.2 มีช่องทางการให้บริการ ณ ช่องทางออนไลน์
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเองมีความเอาใจใส่พร้อมให้บริการ
3.2 มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
3.3 มีความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy