BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA LANGAT
Tujuan kaji selidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Daerah/Tanah Kuala Langat. Borang soal selidik ini mempunyai 3 Bahagian (A, B dan C). Justeru, sukacita tuan / puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja.
A - MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
1. Organisasi *
2. Jantina *
3. Umur *
B - KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT & TUJUAN BERURUSAN
1. Kekerapan anda berurusan dengan Pejabat ini. (purata setahun) *
2. Bagaimanakah anda mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan kami? *
Required
3. Cara anda berurusan dengan Pejabat ini. (boleh pilih lebih dari satu jawapan) *
Required
4. Tempat berurusan. (boleh pilih lebih daripada satu jawapan) *
Required
5. Tujuan berurusan (boleh pilih lebih daripada satu jawapan) *
Required
C - TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI
1. Layanan Kaunter *
Sangat Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
a. Bersifat mesra pelanggan
b. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
c. Memberi penjelasan yang tepat
d. Menyelesaikan urusan mengikut tempoh yang dijanjikan
e. Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan.
f. Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan
2. Perkhidmatan Yang Ditawarkan (tandakan mana yang berkenaan)
Sangat Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
a. Permohonan Bil Hasil Tanah / Penyata Akaun Tanah
b. Permohonan Carian Rasmi/Carian Persendirian/Salinan di Akui Sah
c. Permohonan Kebenaran Pindahmilik
d. Permohonan Pelan
e. Permohonan Pemberimilikan / Lesen Menduduki Sementara
f. Permohonan Pembayaran Projek-Projek Negeri/Persekutuan
3. Persekitaran Pejabat *
Sangat Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
a. Kebersihan
b. Kemudahan yang disediakan
c. Ruang Menunggu
d. Membekalkan maklumat yang diperlukan
4. PENILAIAN KESELURUHAN *
Sangat Tidak Memuaskan
Kurang Memuaskan
Sederhana Memuaskan
Memuaskan
Sangat Memuaskan
Penilaian Keseluruhan Anda Terhadap Pejabat Daerah/Tanah Kuala Langat
Cadangan untuk menambah baik perkhidmatan yang diberikan oleh Pejabat ini. *
(Sila tuan / puan nyatakan cadangan penambahbaikan mengenai mana-mana perkhidmatan yang disediakan)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service