Uw mening over waterschapsonderwerpen
Wat wilt u meegeven aan onze deskundigen voor het waterschapsbestuur HDSR?
Deze enquête / poll is anoniem!
Waterschap HDSR moet de Lekdijk (55 km) versterken om aan de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen te voldoen. Voor de realisatie is een planning van 10 jaar gemaakt.
Wat vindt u van deze planning van 10 jaar?
Clear selection
Op de rioolwaterzuiveringen van HDSR zijn op dit moment nog geen specifieke maatregelen getroffen om medicijnresten uit het afvalwater te halen.
Moet HDSR voorkomen dat er medicijnresten in het water komen? (meer antwoorden toegestaan)
Het waterschap HDSR is in onze regio verantwoordelijk voor het waterbeheer in het landelijke en stedelijke gebied. In welke mate bent u het eens met de onderstaande drie stellingen?
Het waterschap moet meer aandacht besteden aan waternatuur in de stad.
ONEENS
EENS
Clear selection
Om wateroverlast in de stad te voorkomen, moet water worden afgevoerd naar het landelijke gebied.
ONEENS
EENS
Clear selection
Om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan, moet het waterschap de waterpeilen hier niet meer verlagen.
ONEENS
EENS
Clear selection
Het recreatief gebruik van water krijgt bij het waterschap HDSR nog maar beperkte aandacht.
Welk vormen van recreatief gebruik van water moet HDSR meer aandacht geven? (meer antwoorden mogelijk)
Jaarlijks betaalt u waterschapsbelasting aan HDSR. Huishoudens betalen gezamenlijk bijna 80% van de HDSR begroting van € 120 miljoen .
Wat vindt u van de waterschapsbelastingen van HDSR?
Clear selection
Tenslotte: wilt u ons nog iets meegeven voor het werk in het waterschapsbestuur? (je mag deze vraag ook open laten)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy