แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่นเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol
แบบสอบถามนี้เป็นการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเมียนมาร์ และภาษาเวียดนาม สำหรับข้าราชการตำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น i-edupol ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กองบัญชาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อพัฒนาความรู้และเตรียมบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
ในการนี้คณะทำงานฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแอพพลิเคชั่น i-edupol และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 3 ตอน

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 ช่วงอายุของผู้ใช้งาน Application i-edupol
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ
1.4 หน่วยงานที่สังกัด
1.5 ระดับชั้นยศ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service