Anketa SlLK

Vážení používatelia,
Slovenská lekárska knižnica (SlLK) pri NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), si Vás dovoľuje osloviť týmto anketovým hárkom s prosbou o písomné vyjadrenie Vášho názoru, pripomienky, podnetu či návrhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť nami poskytované služby.
Anketový hárok by sme Vás poprosili vyplniť v termíne do 28.2.2014

Ďakujeme Vám za Vašu účasť v našom malom prieskume a za využívanie našich služieb.

Vedúca odboru SlLK: Mgr. Beatrix Gundelová
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question