Biblický farský kvíz - 1. pôstna nedeľa
Vítam vás v našom farskom biblickom kvíze. Chcem vás uistiť, že všetky odpovede a údaje nebudú verejné, uvidíte ich iba vy a ja ako správca webovej stránky. Tak a teraz vás čaká 10 jednoduchých otázok vytvorených na základe Božieho slova, ktoré nám zaznie na 1. pôstnu nedeľu. Pre istotu prikladám súradnice textov, v ktorých treba hľadať správne odpovede: Prvé čítanie: Gn 9, 8-15; Žalm 25; Druhé čítanie: 1 Pt 3, 18-22; Evanjelium: Mk 1, 12-15.
Email address *
0. Napíš svoje meno a priezvisko, a miesto bydliska. *
1. V prvom čítaní sme sa stretli s postavou Noema. Boh prehovoril k Noemovi a jeho synom. Ako sa volali Noemovi synovia? (Odpoveď nájdeš v knihe Genezis v 9. kapitole, avšak mimo textu, ktorý sa číta počas sv. omše) *
1 point
2. Dnes sme sa medzi prvým a druhým čítaním modlili žalm 25. Doplň nasledujúcu vetu: Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu ............. (odpoveď napíš s malým začiatočným písmenom) *
1 point
3. Druhé čítanie hovorí o potope sveta. Koľko ľudí sa pri potope zachránilo? Odpoveď nájdeš v texte 2. čítania: 1 Pt 3, 18-22. (Napíš číslovku) *
1 point
4. Apoštol Peter vidí v potope sveta predobraz jednej zo siedmych sviatostí. Ktorej? Odpoveď sa opäť ukrýva v texte 2. čítania: 1 Pt 3, 18-22. *
1 point
5. Pokúšanie Pána Ježiša na púšti je zaznamenané v 1. kapitole Markovho evanjelia. Koľko kapitol má celé Markovo evanjelium? (napíš číslovku) *
1 point
6. Pri akom meste sa nachádza miesto v púšti, kde bol Pán Ježiš pokúšaný? (odpoveď nájdeš v biblickom komentári (video) na začiatku 3. minúty. Komentár nájdeš na YouTube kanáli Farnosť Zlaté Moravce: https://youtu.be/yT6lPFYS3ps *
1 point
7. Aká udalosť sa odohrala pred tým, ako bol Pán Ježiš pokúšaný na púšti? (Odpoveď môžeš nájsť na dvoch miestach: Buď v biblickom komentári v priebehu 3. minúty alebo v 1. kapitole Markovho evanjelia.) *
1 point
8. Kto Ježišovi počas pokúšania posluhoval? Odpoveď nájdeš v evanjeliu: Mk 1, 12-15. *
1 point
9. Hneď po pokúšaní na púšti Pán Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Do ktorej časti Palestíny sa Pán Ježiš odobral a tam hlásal Božie evanjelium? Odpoveď nájdeš v evanjeliu: Mk 1, 12-15 *
1 point
10. Spomína sa v evanjeliovom úryvku 1. pôstnej nedele (Mk 1, 12-15) Ján Krstiteľ? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy