แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้นวัตกรรมโปรแกรม PREG-CAL
คำชี้แจง
การสำรวจข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมสำหรับคำนวณอายุครรภ์และกำหนดคลอดบนโทรศัพท์มือถือ (PREG-CAL 2.1) ซึ่งพัฒนาโดย ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม PREG-CAL ไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนบุคคล
1. E-mail :
2. อายุ ( ปี ) :
3. เพศ :
Clear selection
4. การศึกษา :
Clear selection
5. อาชีพ :
Clear selection
6. แผนก / สาขา :
7. สถานที่ปฏิบัติงาน :
8. ลักษณะการใช้งาน ( ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ ) :
9. ระยะเวลาที่ได้นำ PREG-CAL ไปใช้งาน :
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy