Молекулярний рівень організації живого
тестування для студентів І курсу - зробити до 3.04.2020 (можуть пробувати сили і ІІ курс)
Email address *
Прізвище та ім’я. Курс, група *
1. Наведіть приклад гідрофільної сполуки: *
1 point
2. Оберіть групу макроелементів серед представлених груп:
1 point
3. Назвіть енергетичний вихід після розщеплення 1г вуглеводів:
1 point
4. Оберіть найголовнішу функцію, яку виконують білки в організмі людини:
1 point
5. Наведіть приклад молекулярної формули моносахариду, що входить до складу ДНК:
1 point
6. Назвіть основну хімічну властивість ліпідів:
1 point
7. Назвіть білок організму людини, що виконує транспортну функцію:
1 point
8. Оберіть представника ліпідів, що в організмі людини перетворюється на вітамін Д: *
1 point
9. Укажіть вид особливого хімічного зв’язку, внаслідок якого утворюється третинна структура молекули білка:
1 point
10.Укажіть, основну функцію, яку виконує ДНК в живій системі?
1 point
11. Розрахуйте відсотковий вміст гуанілових нуклеотидів у молекулі ДНК, якщо відомо, що вміст тимідилових – 31%:
1 point
12. Визначте відповідність між полімером та його мономером: *
3 points
Глюкоза;
Холестерин;
Нуклеотид;
Амінокислота.
ДНК;
Крохмаль;
Гемоглобін.
13. Встановіть відповідність між речовиною та класом органічних сполук, до якого вона відноситься: *
3 points
тестостерон;
адреналін;
АТФ;
інсулін.
вуглеводи;
білки;
ліпіди
14.Укажіть основний полісахарид, що входить до складу клітинної стінки. *
3 points
рослинна клітина
клітина гриба
еритроцит людини
клітина бактерії
муреїн
целюлоза
хітин
15. Визначте властивості молекули білка:при дії різних чинників *
3 points
відновлення з І до ІІІ структури;
руйнування усіх просторових структур;
розкручування просторових структур із збереженям І стрктури;
відновлення з IY до І просторової структури.
денатурація;
деструкція;
ренатурація
16. На рисунку зображено структуру молекули. Укажіть правильні твердження щодо неї. *
3 points
Captionless Image
НК
наявні нітратні основи
АК
виявляють в мітохондріях
молекула речовини
виявляють у структурах клітини
особливості будови молекули
17. На рисунку зображено клітину. Укажіть правильні твердження щодо неї. *
3 points
Captionless Image
Транспортує кисень і вуглекислий газ
утримує резервний кисень у м’язах
містить Mg як складовий елемент молекули
забарвлює рідину у червоний колір
містить Fe як складовий елемент молекули
забарвлює рідину у блакитний колір
Основна функція в організмі ссавців
Наявний хімічний елемент
Забарвлює кров у колір ...
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy