Formularz o udzielenie zgody na akcje zarobkowa

Organizowanie akcji zarobkowych przez jednostki harcerskie uregulowane jest przepisami wewnetrznymi i wymaga zgody komendanta choragwi lub upowaznionego komendanta hufca. Rodzaj akcji zarobkowej musi miescic sie w zakresie dzialalnosci gospodarczej Choragwi Stolecznej ZHP.

Wniosek przesylany jest do pelnomocnika ds. akcji zarobkowych (skarbnika hufca). Jego wyslanie nie jest rownoznaczne z uzyskaniem zgody na akcje zarobkowa.

Przeslany wniosek zostanie wydrukowany i podpisany przez komendanta hufca.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji zarobkowej powinna miec podpisany wniosek podczas akcji.

  Wniosek

  Zwracamy się z prośba o udzielenie zgody na przeprowadzenie akcji zarobkowej. Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania Zasad organizacji akcji zarobkowych obowiązujących w Chorągwi Stołecznej.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question