ระบบรายงานเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
รายงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน *
หน่วยบริการ *
ตำบลที่สำรวจ *
หมู่บ้านที่สำรวจ *
Required
ผลการสำรวจค่า HI ในชุมชน
จำนวนบ้านที่สำรวจ พบ ลูกน้ำยุงลาย *
Your answer
จำนวนบ้านที่สำรวจ ไม่พบ ลูกน้ำยุงลาย *
Your answer
ค่า HI *
Your answer
ผลการสำรวจค่า CI ในสถานที่ต่างๆ เช่น ในรพ.สต. วัด โรงเรียน อบต. โรงแรม โรงงาน เป็นต้น
จำนวนสถานที่ พบลูกน้ำเพื่อหาค่า HI *
ไม่ได้สำรวจให้ใส 0
Your answer
จำนวนสถานที่ ไม่พบลูกน้ำ *
ไม่ได้สำรวจให้ใส 0
Your answer
ค่า CI *
Your answer
ผู้บันทึกข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service