Upitnik o inkluzivnoj energetskoj tranziciji – prilike i prepreke
Ovaj upitnik se provodi u okviru Studije o Inkluzivnoj energetskoj tranziciji u jugoistočnoj Europi - 2020. – 2021, koju provvodi Društvo za oblikovanje održivog razvoja u ime Zaklade Friedrich Ebert – Regionalni dijalog SOE (FES SEO) Cilj ove studije je istražiti prilike i prepreke vezane uz inkluzivnu energetsku tranziciju u jugoistočnoj Europi
Cilj upitnika je prikupiti podatke o inkluzivnoj energetskoj tranzciji i energetskoj demokraciji, istodobno procjenjujući uvjerenja i stavove građana prema njihovim nacionalnim energetskim perspektivama.

Za popunjavanje upitnika trebat će vam oko 10 minuta.
Hvala!
Izjava o odricanju odgovornosti: Podaci i stavovi navedeni u ovoj anketi pripadaju autorima i ne odražavaju službeno mišljenje Zaklade Friedrich Ebert.
Vaši odgovori će se analizirat i objaviti anonimno kao izvještaj o provedenom istraživanju.

Objašnjenje pojedinih pojmova korištenih u upitniku:
• Inkluzivnu energetsku tranziciju u kontekstu ovog upitnika razumijevamo kao energetski sustav zasnovan na energetskoj demokraciji i uključenosti građana.
• Energetsku tranziciju u kontekstu ovog upitnika razumijevamo kao postupno uklanjanje ugljena i kao postupno uvođenje obnovljivih izvora energije.
• Energetsku demokraciju u kontekstu ovog upitnika razumijevamo kao mogućnost da građani kao potrošači energije postanu proizvođači, vlasnici i donositelji odluka oko energetske budućnosti.
1. Označite svoj rod *
2. Navedite svoju dobnu skupinu *
3. Navedite svoj stupanj obrazovanja: *
4. Navedite svoj status na tržištu rada: *
5. Ako ste zaposleni, navedite gdje radite:
Clear selection
6. Navedite sektor u kojem trenutno radite: *
7. Navedite državu u kojoj trenutno živite: *
8. Živim u: *
9. Radim u: *
10. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama na skali od 1 do 5? 1 označava uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. *
1-Uopće se ne slažem
2-Ne slažem se
3-Niti se slažem niti se ne slažem
4-Slažem se
5-U potpunosti se slažem
Vjerujem da živim u demokratski uređenom društvu.
Vjerujem da živim u slobodnom društvu.
Razmišljam o preseljenju iz svoje države u neku drugu državu.
Zarađujem dovoljno da mogu uzdržavati svoju obitelj.
Vjerujem da je moja vlada izabrana na transparentan način.
Vjerujem da moja vlada donosi odluke koje su u najboljem interesu svih građana.
Ne bojim se javno reći što mislim o svojoj vladi.
Bojim se da ću izgubiti posao ako javno kažem ono što mislim o svojoj vladi.
Bojim se da ću biti kazneno gonjen ako javno kažem ono što mislim o svojoj vladi.
11. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama na skali od 1 do 5? 1 označava uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. *
1-Uopće se ne slažem
2-Ne slažem se
3-Niti se slažem niti se ne slažem
4-Slažem se
5-U potpunosti se slažem
Građani mogu slobodno sudjelovati u procesu donošenja odluka.
Kada se usvajaju novi zakoni ili strategije građani mogu utjecati na proces donošenja odluka.
Osobno sam sudjelovao u javnoj raspravi prilikom donošenja zakona ili strategije.
Građani su informirani kako mogu sudjelovati u procesu donošenja odluka.
Koliko mi je poznato vlada je uspostavila kanal za sudjelovanje građana u donošenju odluka.
Vjerujem da je razina korupcije u mojoj vladi visoka.
Vjerujem da je razina korupcije u sustavu visokog obrazovanja visoka.
Vjerujem da je razina korupcije u javnim institucijama (agencijama i fondovima) visoka.
12. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama na skali od 1 do 5? 1 označava uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. *
1-U potpunosti se ne slažem
2-Ne slažem se
3-Niti se slažem niti se ne slažem
4-Slažem se
5-U potpunosti se slažem
Vjerujem da bi se više energije trebalo proizvoditi iz obnovljivih izvora energije.
Vjerujem da bi prelazak s ugljena na obnovljive izvore energije mogao donijeti neke pozitivne promjene za moju lokalnu zajednicu.
Vjerujem da Hrvatska ima ogroman potencijal za obnovljive izvore energije.
Energija je jedan od prioriteta hrvatske vlade.
Vjerujem da bi se energija trebala i dalje proizvoditi iz ugljena i lignita.
Vjerujem da proizvodnja energije iz ugljena zagađuje zrak.
Vjerujem da vađenje ugljena šteti našem okolišu.
Zabrinut/a sam zbog klimatskih promjena.
Vjerujem da su klimatske promjene uglavnom uzrokovane ljudskim utjecajem.
13. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama na skali od 1 do 5? 1 označava uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. *
1-Uopće se ne slažem
2-Ne slažem se
3-Niti se slažem niti se ne slažem
4-Slažem se
5-U potpunosti se slažem
Rudnici zapošljavaju velik broj radnika.
Sindikati imaju veliku moć lobiranja u Hrvatskoj.
Rad u rudnicima često je obiteljska tradicija.
Ugljenokopi predstavljaju značajan je dio društvenih identiteta zajednice.
Vjerujem da bi se rudari mogli zaposliti u sektoru obnovljivih izvora energije.
Proces energetske tranzicije prisutan je u javnom / medijskom prostoru.
Vlada bi trebala više govoriti o energetskoj tranziciji u koju bi svi građani bili podjednako uključeni.
Naš obrazovni sustav dobro je prilagođen potrebama tržišta rada.
Naš sustav visokog obrazovanja nema dovoljno kvalificiranih stručnjaka.
U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti visoka.
14. Procijenite, koje su po vašem mišljenju važne mogućnosti energetske tranzicije. Gdje je 1 potpuno nevažna prilika, a 5 je vrlo važna prilika. *
1 – Potpuno nevažna prilika
2-Nevažna prilika
3- Niti važna niti nevažna prilika
4-Važna prilika
5-Vrlo važna prilika
Smanjenje troškova za energiju
Smanjenje emisija stakleničkih plinova
Više (zelenih) poslova
Viša razina energetske demokracije (u smislu da građani mogu promijeniti dobavljače energije, postati potrošači i sami proizvoditi energiju)
Društvene inovacije - u smislu energetskih zajednica i zajednica obnovljivih izvora energije
Mjere za smanjenje energetskog siromaštva
Transnacionalna i međuvladina regionalna suradnja na tržištu energije
Javne politike usredotočene su na održavanje mira u regiji
Miroljubiva suradnja s drugim zemljama u regiji
Razvoj ruralnog područja
Decentralizirana vlada (veća autonomija jedinica lokalne samouprave u donošenju odluka)
15. Procijenite, koje su po vašem mišljenju važne prepreke energetske tranzicije. Gdje je 1 potpuno nevažna prepreka, a 5 je vrlo važna prepreka. *
1 – Potpuno nevažna prepreka
2 - Nevažna prepreke
3 - Niti važna niti nevažna prepreka
4 - Važna prepreka
5 - Vrlo važna prepreka
Nedostatak društvene svijesti o inkluzivnoj energetskoj tranziciji
Veći troškovi učinkovitijih rješenja inkluzivne energetske tranzicije
Nedostatak jasne vladine politike u području energetike
Tradicionalna izvori energije osiguravaju više radnih mjesta
Nedostatak dosljedne potpore vlade prema inkluzivnoj energetskoj tranziciji
16. Na ljestvici od 1 do 5 procijenite učinkovitost mjera koje bi vlada trebala poduzeti kako bi poduprijeli energetsku tranziciju. Gdje je 1 potpuno neučinkovita mjera, a 5 potpuno učinkovita mjera. *
1 – Potpuno neučinkovita mjera
2 - Neučinkovita mjera
3-Niti učinkovita niti neučinkovita mjera
4-Učinkovita mjera
5 – Potpuno učinkovita mjera
Veća ulaganja u obnovljive izvore energije na nacionalnoj razini (vjetrenjače i solarne elektrane...)
Veća podrška zajednicama za izgradnju solarnih elektrana u zajednici (poticaji za zajednice obnovljivih izvora energije)
Veća podrška pojedinim građanima - poticaji građanima da instaliraju fotonapone ili solarne panele
Veća financijska potpora za obnovu javnih zgrada
Veća financijska potpora za obnovu kuća i višestambenih zgrada
Veća podrška mjerama uštede energije (novi energetski učinkoviti uređaji)
Više mjera kojima se potiče razvoj sustava energetskih savjetnika koji bi posjećivali pojedinačna kućanstva i savjetovali o uštedama energije i mjerama energetske učinkovitosti
17. Opišite neke druge mjere i poticaje za koje smatrate da bi bile korisne za inkluzivnu energetsku tranziciju u vašoj zemlji.
18. U kojoj mjeri se slažete sa sljedećim tvrdnjama na skali od 1 do 5? 1 uopće se ne slažem, a 5 u potpunosti se slažem. *
1-Uopće se ne slažem
2-Ne slažem se
3-Niti se slažem niti se ne slažem
4-Slažem se
5-U potpunosti se slažem
Energetska tranzicija od tradicionalnih izvora energije prema obnovljivim izvorima mogla bi stvoriti dodatna radna mjesta.
Jedinice lokalne samouprave (gradovi, općine, županije ...) imaju važnu ulogu u energetskoj tranziciji.
Jeidnice lokalne samouprave (gradovi, općine, županije ...) mogu doprinijeti provedbi nacionalnih klimatskih i energetskih mjera.
Energetska tranzicija i dodatne mjere za borbu protiv klimatskih promjena donijet će korist za hrvatsko gospodarstvo.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy