Nominering inför MP Borås Årsmöte 2018
Nu är det dag att nominera sig till uppdrag som väljs på MP Borås årsmöte 4 februari senast 31 december gärna tidigare
Skriv ditt namn , telefonnummer och e-post
Your answer
Ordförande 2 st
Att leda arbetet i styrelsen under kommande år
Ange här varför du kandiderar till ordförande
Your answer
Styrelse
Att vara med i styrelsen och gemensamt genomföra verksamhetsplanen och planera och genomföra valrörelse
Erik Johnson och Göran Larsson är valda till 2019
Ange här varför du kandiderar till styrelsen
Your answer
Ange här var du kandiderar till Kassör
Your answer
Revisor och revisorersättare
Att på årsmötets uppdrag granska styrelsens förvaltning av föreningen
Ange här varför du kandiderar till revisor
Your answer
Kongressombud, ersättare och reserv ( åker om ombud o ersättare får förhinder) Miljöpartiet riks kongress 25-27 maj i Västerås
Numera så är det Västra Götalands distrikt som får ett antal ombud till MP Riks kongress. Distriktet delegerar till kommuner eller kommungrupper att utse ombud och ersättare. Att tillsammans med övriga ombud och ersättare i den distriktsdelegation som som man tillhör sätta in sig i kongresshandlingarna, att stämma av viktiga frågor med medlemmarna i MP Borås för att kunna driva avdelningens åsikt och inte sin personliga, Att gå på ombudsmöten med övriga ombud i Sjuhärad , att inför kongressen skriva ev yrkanden. Att man under kongressen i samverkan med andra ombud och ersättare deltar i utskottsarbete och påverkanstorg, arbeta med att påverka och jämka med andra ombud för att söka få majoritet för sina förslag ,så att man är väl förberedde inför omröstningen i plenum. Att informera medlemmarna om kongressens beslut. Numera skall man även utse reserv som åker om ombud och ersättare får förhinder
Ange här varför du vill kandidera till ombud till , kongress ange om du söker som ombud, ersättare eller reserv
Your answer
Ombud till Miljöpartiet Västra Götalands distriksstäma / Representantskap Sjuhärad 17 mars
Att tillsammans med övriga ombud och ersättare sätta in sig i årsmöteshandlingarna, att stämma av viktiga frågor med medlemmarna i MP Borås,. Att under årsmötet samverka med övriga ombud för att får majoritet för sina förslag. Att informera om besluten på årsmötet. Utöver detta är man även med i Sjuhärads representantskap som väljer styrgrupp och de riksuppdrag som väljs av valkretsen samt övrigt som behöver beslutas. Det kan bli extra möten både för årsmöte för miljöpartiet det Grön och Representantskap för Sjuhärad.
Ange här varför du vill kandidera till ombud MP VG /Sjuhärads representantskap
Your answer
Styrgrupp MP Sjuhärad ( tidigare MP Sjuhärads styrelse)
Sjuhärad verksamhet kommer i framtiden att samordnas av en styrgrupp som väljs av det nya representantskapet. De kommer att överta det arbetsuppgifter som den tidigare sjuhäradstyrelsen hade.
Ange varför du vill kandidera till styrgrupp Sjuhärad från MP Borås
Your answer
Valberedning för MP Borås, bereds av styrelsen
Skicka in intresseanmälan till Kjell Hjalmarsson kjell.hjalmar@hotmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms