IEDZĪVOTĀJU APTAUJA GARKALNES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM IZSTRĀDEI
Ar Garkalnes novada domes 2019.gada 26.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.31, 8.§) ir uzsākta Garkalnes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde. Attīstības programmas mērķis ir noteikt prioritāros investīciju projektus un veicamās darbības novada mērķtiecīgai attīstībai turpmākajos gados.
Aicinām Jūs piedalīties jaunās novada attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Garkalnes novada iedzīvotāju viedokli par novada apdzīvoto vietu attīstības iespējām, izaicinājumiem un to iespējamajiem risinājumiem.
Aptauja tiek veikta līdz 2019.GADA 30.NOVEMBRIM, tā ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.
1.Jūsu dzīvesvieta atrodas:
2.Jūsu nodarbošanās:
3.Jūsu darba/mācību vieta atrodas:
4.Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par pašvaldības darbību? (iespējamas vairākas atbildes):
5.Lūdzu, novērtējiet, cik pieejami Jūsuprāt ir šādi pakalpojumi un nodarbošanās jomas Garkalnes novadā:
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/ neizmantoju
Sabiedriskais transports
Centralizētā ūdensapgāde
Centralizētā kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Pirmsskolas izglītība
Vispārējā izglītība
Interešu un neformālā izglītība
Skolēnu pārvadājumi
Veselības aprūpe
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Bibliotēkas
Kultūras pasākumi
Iespējas nodarboties ar sportu
Aktīvās atpūtas iespējas
Nodarbinātības iespējas
6.Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE Garkalnes novadā:
Apmierina
Drīzāk apmierina
Drīzāk neapmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/ neizmantoju
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis
Gājēju ietves un veloceliņi
Ielu apgaismojums
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ūdensapgāde un kanalizācija
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Atkritumu savākšana un izvešana
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Interešu un neformālā izglītība
Kultūras un izklaides pasākumi
Bibliotēkas
Sporta aktivitātes
Novada domes pakalpojumi
Vides sakoptība
7.Kādu pakalpojumu Jums visvairāk pietrūkst Garkalnes novadā?
Your answer
8.Kādi infrastruktūras uzlabojumi būtu jāveic Jūsu apdzīvotajā vietā? Lūgums atzīmēt ne vairāk kā 3 atbilžu variantus
9.Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi, kas pašvaldībai būtu jārisina pirmkārt? (piemēram, publisko pakalpojumu, infrastruktūras vai citās jomās)
Your answer
10.Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai (piemēram, sadarbības, komunikācijas, pašvaldības tēla uzlabošanā vai tml.)
Your answer
11.Lūdzu, norādiet, ar ko lepojaties dzīvojot, strādājot vai izglītojoties Garkalnes novadā:
Your answer
Paldies par dalību aptaujā!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy