REJESTRACJA  

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?

która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r. w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko *
Imię *
Adres e-mail *
Numer telefonu do kontaktu
Nazwa instytucji, jaką Pani/Pan reprezentuje *
Adres instytucji, jaką Pani/Pan reprezentuje: *
Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Potwierdzenie Pani/Pana zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail.
Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rejestrujących swój udział w  Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem? , która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME. 2) W każdym przypadku Uczestnik konferencji może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: info@euframe .eu 3) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: a) rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia w dniu 17 stycznia 2024 r.   Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?  (zwanej dalej również: Konferencją),  przez Fundację Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME b) komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z Konferencją, udokumentowania jej przebiegu, w tym m.in. rejestracji uczestników, przesyłania materiałów i informacji dotyczących konferencji, jak również wydania potwierdzenia uczestnictwa, c) w celach promocyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku. 4) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: a) gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją unijnego programu Erasmus+; b) zgodnie z rozporządzeniem RODO; c) na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia RODO. 5) Fundacja FRAME udostępnia dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres organizacji reprezentowanej następującym podmiotom: koordynator projektu oraz Agencja Narodowa Programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu FakeNews&Elders.  6) Przysługuje Pani/Panu prawo: a) dostępu do treści swoich danych, b) ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 7) Podanie przez Uczestników Konferencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych dla uczestników   Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?”, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r.  oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wskazanym celu. *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L.2016.119.1) - „RODO” wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie zdjęć, materiałów filmowych i nagrań mojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania   Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem? organizowanej w dniu 17 stycznia 2024 r.  przez Fundację Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME  w celu promocji wydarzenia oraz projektu. *
Dodatkowe informacje na temat projektu FakeNews&Elders znajdują się na stronie internetowej:
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:                Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:          @: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka - info@euframe.eu 
Do zobaczenia!
Organizatorzy konferencji wraz z międzynarodowym zespołem projektu FakeNews&Elders
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy