סקר הרגלי בריאות בקרב תלמידי בית ספר "נוף צורים"- סוף שנה

תלמיד/ה יקרה
בית ספרנו הינו בית ספר מקדם בריאות . לקראת סוף שנת הלימודים נודה לך על מילוי השאלון.
אנא ענה/י על התשובות בכנות. כל תשובה נכונה!
בתודה מראש,
צוות בית הספר.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question