TKF-fiberförening - Önskemål och behov av tjänster

TKF fiberförening arbetar nu med att välja vilken eller vilka operatörer som ska sköta datatrafiken i vårt fibernät. För att komma till ett alternativ som ligger nära medlemmarnas behov vill vi att ni besvarar frågorna i denna enkät. Inga personuppgifter kommer att sparas så enkäten är helt anonym. Tack för att ni ställer upp.

  Tjänster

  Följande frågor ställs för att utvärdera vilka tjänster som är viktiga att erbjuda i nätet.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kostnader

  Följande frågor ställs för att utvärdera behov och önskemål. De kommer inte att användas för att veta hur stor månadskostnad medlemmarna i TKF i slutändan ska betala.
  This is a required question
  This is a required question

  Valfrihet

  I ett öppet nät kan du som egen medlem själv bestämma om du vill gradera upp eller gradera ner din hastighet eller utbudet av TV-kanaler. Detta påverkar i sin tur dina kostnader upp eller ner. Vi utgår från att de flesta vill ha friheten att kunna uppgradera eller välja bort tjänster men denna valfrihet kostar en slant extra. En paketlösning med mindre valfrihet har den egenheten att det blir billigare än om man betalar för delarna separat. Följande fråga handlar om hur mycket extra det är värt för dig att ha större valfrihet att välja bland olika operatörer, valfrihet att välja bort vissa tjänster eller valfriheten att gradera upp/ner hastighet och/eller kanalutbud.
  This is a required question

  Övriga frågor

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question