แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาผู้มารับบริการ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเห็นของผู้รับบริการของสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
โปรดเลือกประเภทงานที่มาขอรับบริการ *
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ เป็นมิตร
2. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว
3. สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการขอรับบริการ
2. ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
3. ระยะเวลาของการบริการมีความเหมาะสม
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
2. การเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการให้บริการ
ช่องทางที่ท่านต้องการติดต่อสื่อสาร รับข่าวสารข้อมูล
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse - Terms of Service