Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" aicina iedzīvotājus novērtēt LEADER programmas ieguldījumu Aglonas, Dagdas un Krāslavas novados

Cienījamais iedzīvotāj!

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" (vietējā rīcības grupa, http://kraslavaspartneriba.lv/index.php?p=7563&lang=1379) sadarbībā ar IK "TG IDEJU LIDLAUKS" veic "Krāslavas rajona partnerības integrētās attīstības stratēģijas 2009. - 2013. gadam" (turpmāk tekstā - stratēģija) ieviešanas izvērtējumu, aicinot ikvienu novērtēt LEADER programmas ieguldījumu dzīves vides uzlabošanā Aglonas novada Grāveru, Škeltovas, Kastuļinas pagastos, Dagdas un Krāslavas novados.

Šīs aptaujas mērķi ir novērtēt, cik lielā mērā Jūs kā Aglonas, Dagdas vai Krāslavas novada iedzīvotājs esat apmierināts ar Jūsu pagastā vai pilsētā īstenotajiem LEADER programmas projektiem, apzināt nākamo gadu attīstības izaicinājumus un Jums aktuālās vajadzības.

Lai īstenotu ieceri, "Krāslavas rajona partnerība" aicina aizpildīt anketu līdz 4.augustam (komentēt iespējams arī krieviski).

Aptauja ir anonīma, atbildes apkoposim un publicēsim "Krāslavas rajona partnerības" mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv.

Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" pateicas vietējiem iedzīvotājiem par pieejamo LEADER programmas līdzekļu izmantošanu savas un apkārtējo dzīves kvalitātes uzlabošanai!
  This is a required question
  This is a required question
  Sabiedrisko aktivitāšu izveide/dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
  Pakalpojumu izveide/dažādošana vietējiem iedzīvotājiem
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Atpūta, izklaide
  Izglītība
  Jaunrade
  Drošība
  Kultūra
  Lauksaimnieciskā uzņēmējdarbība
  Nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība
  Nodarbinātība
  Sabiedriskā infrastruktūra
  Sabiedriskie pakalpojumi
  Sociālā joma
  Sports
  Teritorijas labiekārtošana
  Tūrisms
  Veselības aprūpe
  Vides pieejamība
  Pārvaldība
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PALDIES PAR JŪSU IEGULDĪJUMU SAVAS UN APKĀRTĒJO IKDIENAS UZLABOŠANĀ!