Q3 DNAS
This questionnaire was designed to generate data for an academic research and doctoral research study conducted in Yaşar University, Department of Architecture and İzmir Institute of Technology, Department of Architecture. The purpose of this survey is to collect details about your use of technology, both in your education and in your personal life. It would be greatly appreciated if you could complete this questionnaire by ticking the boxes corresponding to your answers or by entering the appropriate responses as indicated. Your participation is completely voluntary and while completing this questionnaire will not directly benefit you, it may affect the use of various technologies in the design education curriculum and the current course. Data collected through the responses to these questionnaires will be anonymous.

If possible, please answer in English.

Bu anket, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü'nde yürütülen bir akademik araştırma ve doktora çalışmasına veri oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu anketin amacı, hem eğitiminizde hem de kişisel yaşamınızda teknoloji kullanımınızla ilgili ayrıntıları toplamaktır. Bu anketi, cevaplarınıza karşılık gelen kutuları işaretleyerek veya uygun cevapları belirtilen şekilde girerek doldurabilirseniz çok memnun oluruz. Katılımınız tamamen isteğe bağlıdır ve bu anketi doldurmanız size doğrudan bir fayda sağlamazken, tasarım eğitimi müfredatında ve mevcut derste çeşitli teknolojilerin kullanımını etkileyebilir. Bu anketlere verilen yanıtlar aracılığıyla toplanan veriler anonim olacaktır.

Mümkünse, lütfen İngilizce cevap verin.  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Please write down your nickname (please remember this nickname to write it down for later questionnaires as well).
*
Lütfen takma adınızı yazınız (lütfen bu takma adı daha sonraki anketlerde yazmak için unutmayınız).
I use internet every day. *
Her gün internet kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use computers for many things in my daily life. *
Günlük hayatımda birçok şey için bilgisayar kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
When I need to know something, I search the internet first. *
Bir şey öğrenmem gerektiğinde önce internetten araştırırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use the computer for leisure every day. *
Bilgisayarı her gün eğlence için kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I keep in contact with my friends through the computer every day. *
Her gün bilgisayar aracılığıyla arkadaşlarımla iletişim halinde olurum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I am able to surf the internet and perform another activity comfortably. *
İnternette gezinip başka bir aktiviteyi rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I can check e-mail and chat online at the same time. *
Aynı anda e-postayı kontrol edebilir ve çevrimiçi sohbet edebilirim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
When using the internet for my work, I am able to listen to music as well. *
İşim için interneti kullanırken müzik de dinleyebiliyorum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I am able to communicate with my friends and do my work at the same time. *
Aynı anda hem arkadaşlarımla iletişim kurabiliyor hem de işimi yapabiliyorum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I am able to use more than one application on the computer at the same time. *
Bilgisayarda birden fazla uygulamayı aynı anda kullanabiliyorum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I can chat on the phone with a friend and message another at the same time. *
Aynı anda bir arkadaşımla telefonda sohbet edip diğerine mesaj atabiliyorum.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use pictures more than words when I wish to explain something. *
Bir şeyi açıklamak istediğimde kelimelerden çok resimler kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use a lot of graphics and icons when I send messages. *
Mesaj gönderirken çok sayıda grafik ve simge kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I prefer to receive messages with graphics and icons. *
Grafik ve simgeler içeren mesajlar almayı tercih ederim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use pictures to express my feelings better. *
Duygularımı daha iyi ifade etmek için resimler kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I use smiley faces a lot in my messages. *
Mesajlarımda gülen yüzleri çok kullanırım.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I wish to be rewarded for everything I do. *
Yaptığım her şeyin karşılığını almak isterim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I expect quick access to information when I need it. *
İhtiyacım olduğunda bilgiye hızlı erişim beklerim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
When I send out an e-mail, I expect a quick reply. *
Bir e-posta gönderdiğimde hızlı bir yanıt beklerim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
I expect the websites that I visit regularly to be constantly updated. *
Düzenli olarak ziyaret ettiğim web sitelerinin sürekli güncellenmesini beklerim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
When I study, I prefer to learn those that I can use quickly first. *
Çalışırken, önce hızlıca kullanabileceğim şeyleri öğrenmeyi tercih ederim.
Strongly Disagree / Kesinlikle Katılmıyorum
Strongly Agree / Kesinlikle Katılıyorum
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy