"СТУДЕНТИ ПОМАГАТ НА СТУДЕНТИ - ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"
Уважаеми участници,

Настоящата анкета се провежда с цел проучване на достъпността на българските висши учебни заведения за студенти с опорно-двигателни, слухови или зрителни нарушения.

Анкетата е напълно анонимна и се провежда във връзка с проект на тема “Студенти помагат на студенти - Достъпно образование за млади хора с увреждания”, реализиран изцяло от студентската доброволческа организация - ЕСН (Ерасмус Стюдънт Нетуърк) - България и финансиран с подкрепата на Столична община по програмата - "Социални иновации"

За целите на проекта, събраната информация ще бъде синтезирана и може да послужи като основа на конкретни предложения във връзка с подобряване на социално-битовите и образователни потребности на младите хора с увреждания избрали да следват висше образование в България.

Анкетата е насочена както за студенти с опорно-двигателни, слухови или зрителни нарушения, така и за студенти, които не изпитват затруднения с достъпността в универститета.

Моля на всеки от въпросите, посочете този отговор, който най-точно отразява Вашето мнение.

Благодарим Ви за участието!


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy