แบบขอรับบริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ (Reference Database)
1. บริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างประเทศ (Reference Database) เป็นบริการสืบค้นสารสนเทศต่างๆ จากฐานข้อมูลต่างประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการ ThaiLIS)
2. ตรวจสอบรายชื่อฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสุนนได้ที่
3. จัดส่งคำตอบที่สืบค้นได้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ หรือลิงก์ทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้
4. ใช้เวลา 1-3 วัน ในการส่งผลการสืบค้นกลับไปยังผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ : บริการนี้ไม่ใช่บริการนำส่งตัวเล่มหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสุด หรือทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ หากต้องการใช้บริการดังกล่าว โปรดใช้บริการ Document Delivery ที่ https://bit.ly/3rSirb6
ชื่อ - สกุล *
สถานะ
Clear selection
อีเมล์ผู้ขอใช้บริการ (โปรดใส่อีเมล์ที่ใช้งานจริง) *
วัตถุประสงค์ของการขอใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse