ร่วมลงนามถวายพระพรกับ กศน.เขตพระนคร

ท่านสามารถลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยพิมพ์ชื่อ - สกุล และคำถวายพระพร
    This is a required question
    This is a required question