DIRECT ENGLISH - test wstępny.

Proszę określić, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa to -1 punkt, a brak odpowiedzi to 0 punktów.

W części drugiej, proszę wybrać prawidłową odpowiedź . Każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów.

Po wysłaniu testu skontaktujemy się z Państwem w ciągu 48 godzin aby poinformować o wyniku i zaprosić na darmowe lekcje próbne do sugerowanej przez nas grupy.

Dziękujemy za wypełnienie testu. Powodzenia :)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question