Rejestracja uczestników warsztatów
Projekt SMAM, Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej.

Harmonogram:
- warsztaty aktywizacyjne, 21-22 grudnia 2019 rok, godzina 10:00, Wólka Milanowska.

Adres: Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej, Milanowska Wólka 18a, 26-006 Milanowska Wólka

Kontakt: Izabela Wrona, Urząd Miejski w Starachowicach, tel. tel. 41 273 82 09

Projekt Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej (SMAM), współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Organizacja/szkoła *
Ograniczenia związane z dietą *
Oświadczenie:
1. Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych na liście obecności do warsztatów aktywizacyjnych i kreatywnych, odbywających się w dniach 9-10 listopada i 21-22 grudnia 2019 roku, które odbywają się w ramach projektu "Starachowicka Mapa Aktywności", współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
2. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
a. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wdrażania, zarządzania i monitorowania projektu, z wyjątkiem przypadków przesyłania ich do podmiotów upoważnionych do monitoringu i kontroli realizowanych zadań zawartych we wniosku
o dofinansowanie, zgodnie z przepisami prawa krajowego, mającego zastosowanie w Umowie na realizację projektu.
b. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Head of Unit B4, Directorate B – Youth, Education & Erasmus+, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission, B-1049 Brussels, Belgia.
c. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania przez ADO, beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice.  
d. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich uaktualnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
e. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
f. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
g. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji projektu tj. do 31 lipca 2020 r. oraz przez 5 lat od momentu zakończenia projektu.
h. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
3. W związku z udziałem w projekcie wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Gminę Starachowice wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek mojej osoby (np. zdjęcia. filmy). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów filmowych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Gminę Starachowice działalnością. Publikacja tych dokumentów odbywać się będzie
w taki sposób, aby nie wskazywać na powiązanie z imieniem i nazwiskiem oraz sposobem bezpośredniego kontaktu (bez nr telefonu, adresu zamieszkania).


………………………………………
   (podpis)

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy