แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ออนไลน์
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางสาธารณะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำบกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน โดยอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
2. คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งหน่วยงานแก้ไข
3. แจ้งกลับให้ผู้ถามทราบตามช่องทางที่ผู้ถามติดต่อ
4. ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
5. การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรง องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำบอกขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงองค์การบริหารส่วนตำบล  
คำบก
6. กรณีมีความประสงค์แจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ได้โดยผ่านทาง
     6.1 ร้องเรียนได้ตนเองที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
     6.2 ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
     6.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4266 3001 หรือทางโทรสาร 0 4266 3001
     6.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
     6.5 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก www.kb.go.th
     6.6 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคำบก
การดำเนินการ " แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ออนไลน์ " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร

          องค์การบริหารส่วนตำบลคำบกจึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คำบก ออนไลน์ "

หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
ชื่อ-นามสกุล
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
หมายเลขบัตรประจำประชาชน
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
ที่อยู่
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
E-mail
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน *
ช่องทางการแจ้งผลการดำเนินการ
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน *
ชื่อ-สกุล
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน *
สังกัดหน่วยงาน
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน *
จังหวัด
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน *
รายละเอียดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy