ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN GAIA
GAIA VOLUNTEER APPLICATION FORM
Chào mừng bạn đến với GAIA! Chúng tôi rất vui khi bạn mong muốn trở thành tình nguyện viên của GAIA! Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao thiện chí của bạn! NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN GIỎI NHẤT CÓ THỂ TRỞ THÀNH THỰC TẬP SINH VÀ SAU ĐÓ, CÓ THỂ TRỞ THÀNH CÁN BỘ CHÍNH THỨC CỦA GAIA.

Xin mời bạn giới thiệu về mình bằng cách trả lời những câu hỏi dưới dây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có vị trí phù hợp với bạn! Hoặc bạn có thể chủ động liên lạc với chúng tôi tại email: info@gaiavn.org | Fanpage: facebook.com/gaiavn.org.

------------
Welcome to Gaia! We are highly appreciate your willingness to become GAIA volunteer. EXCELLENT VOLUNTEERS COULD BE COME INTERN AND THEN, GAIA STAFF.

Please introduce yourself by answering following questions. We will contact you right when there is a suitable position for you. For further requirements, please contact GAIA at: info@gaiavn.org | Fanpage: facebook.com/gaiavn.org

1. Họ và tên đệm? *
Your Family name and Sub-name?
2. Tên? *
First name?
3. Giới tính? *
Gender
4. Ngày tháng năm sinh? *
Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
5. Trường Đại học/ nơi công tác? *
University/ Workplace
6. Năm học? *
Which grade are you?
7. Địa chỉ nơi ở hiện tại? *
Your current address
8. Số điện thoại liên lạc? *
Your phone number
9. Email? *
10. Facebook?
11. Điểm mạnh của bạn là gì? *
Your strengths?
12. Điểm yếu của bạn? *
Your Weaknesses?
13. Trình độ tiếng Anh? *
English level
14. Bạn đã từng tham gia hoạt động tình nguyện nào chưa? *
Have your ever volunteered for any organisation?
15. Nếu có, bạn hãy kể tối đa 3 hoạt động tình nguyện mà bạn đã tham gia (Tên tổ chức, tên hoạt động, công việc cụ thể, bắt đầu từ việc gần đây nhất)?
Please list maximum 3 of your volunteer works, start from the nearest one (Organisation name, activities, your position and your main tasks)?
16. Các vị trí/ lĩnh vực bạn muốn tham gia tại GAIA? (Mời chọn tối đa 2 vị trí mà bạn giỏi nhất) *
Which areas do you want volunteer for GAIA? (Please select maximum two areas those you are most confident with)
Required
17. Kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực bạn chọn tình nguyện với GAIA? (Có thể gửi link đến các sản phẩm/công việc của bạn) *
Describe your experience in the are you would like to volunteer for GAIA? e.g., links to your products
18. Tại sao bạn muốn trở thành tình nguyện viên của GAIA? (Không quá 1000 kí tự) *
Why you would like to volunteer for Gaia? (No more than 1000 characters)
19. Tải lên CV hoặc sản phẩm hoặc bất cứ thông tin nào bạn muốn Gaia biết thêm về bạn. Tối đa 10MB. *
Please upload your CV, your designs, video or anything that you would like Gaia to know about you. Tối đa 10 MB.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gaia Nature Conservation. - Terms of Service