Dela dina åsikter och erfarenheter beträffande myndigheternas webbtillgänglighet
Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas tillgänglighet.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) kartlägger hur personer med synnedsättning känner till och upplever tillgänglighetsdirektivet och dess inverkan. Genom kartläggningen kan vi bättre förmedla information om brister, behov och förväntningar till Regionförvaltningsverket tillgänglighetsenhet som fungerar som tillsynsmyndighet i frågor om webbtillgänglighet.

Enkäten är helt anonym. Hjälp oss genom att besvara följande frågor:
1. Hur väl känner du till tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster? *
2. Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven beaktas. Vilka förväntningar har du på tillsynsmyndigheten?
3. Känner du till dina rättigheter eller hur du kan påtala brister på webbplatser eller mobila applikationer? *
4. Vet du varifrån du får information gällande webbtillgänglighet och dina rättigheter? *
5. Vilka digitala tjänster är speciellt viktiga för dig? *
6. Har du själv stött på otillgängliga webbplatser eller mobila applikationer efter 23.9.2020? Om du svarar ja, berätta gärna vilka. *
Exempel på webbplatser eller digitala tjänster som varit otillgängliga:
7. Har du själv påtalat eventuella brister du stött på? *
8. Har du fått information via FSS om att tillgänglighetsdirektivet trätt i kraft eller har din kännedom om digital tillgänglighet ökat under hösten 2020? *
Stort tack för dina svar!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Report Abuse