Candidate to become a Student Representative of the Social Sciences Student Union 2020/2021!
Samhällsvetarkåren tar din personliga integritet på allvar, därför hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR och vi samlar aldrig in mer personuppgifter än nödvändigt. För de personuppgifter du lämnar till oss genom detta formulär ansvarar presidialen med ansvar för fakultetsgemensamma frågor. Om du vill bli borttagen från registret, vill uppdatera informationen eller vill veta vilka uppgifter vi sparat om dig via formuläret kontaktar du dem på pres.fak@samvetet.lu.se som då skyndsamt ska hantera din förfrågan.

De personuppgifter som du lämnat i detta formulär används för att vi ska kunna kontakta dig på rätt sätt och med relevant information och för att i de fall du tillhör ett studieråd kunna registrera dig i studierådets studiecirkel hos Folkuniversitetet samt för att vi i övrigt ska kunna koordinera arbetet du gör som studentrepresentant.

ENGLISH
The Social Sciences Student Union cares about your integrity, and therefore we handle your personal information in accordance with the new law GDPR. We never collect more personal information than necessary. The presidial responsible for general faculty matters is responsible for the information collected through this form. If you want to be deleted from the register, update your personal information or know what information we have about you, contact them on pres.fak@samvetet.lu.se.

The personal information collected through this form is used in order for us to contact you in the right way and with relevant information. In case you work in a study council, we use it to register you to the study council's study circle at Folkuniversitetet and to support you in your work in other ways.
Please note that since this is a by-election, you can only apply for positions that are currently vacant. You can find an updated list at https://www.samvetet.org/poster-20-21
First name *
Surname *
Department *
The Social Sciences Student Union appoints student representatives at 14 different departments and centres, and at the Faculty of Social Sciences centrally. Please specify at what department the position you are applying for is established.
Group *
Please specify to what group you are applying for a postion as a student representative. If you are applying for a steering group for a programme, please specify which programme under "Övrigt".
Required
Do you candidate to ordinary or alternate member? *
What languages do you speak?
We ask you this so that we can know in what language we can communicate with you in the future if you are elected.
Email adress *
Phone number *
Personal number *
Gender (used for statistics only)
Why are you applying for this position? *
Do you have any relevant experience for this position? *
Have you read chapter 17 in the by-laws and understood all duties as a student representative? (The by-laws/reglemente can be found at www.samvetet.org/documents.)
Clear selection
The Social Sciences Student Union cares about your integrity, and therefore we handle your personal information in accordance with the new law GDPR. We never collect more personal information than necessary. The presidial responsible for general faculty matters is responsible for the information collected through this form. Your data will be used to facilitate the efficient coordination of the by-election and future contact if you are elected. Do you agree to your data being used in this way? *
Anything you want to add?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samhällsvetarkåren. Report Abuse