โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
แบบประเมินผลฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความคิดเห็น/ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อนำผลไปใช้ในการ
พัฒนาการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและประโยชน์ที่จะได้รับ
ในครั้งต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินผล
เพศ *
อายุ *
สถานภาพ *
ประเภทงานที่ทำ *
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม *
วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy