Thailand International TRUCK SHOW 2017 : SEMINAR & CONFERENECE PROGRAM

พบกับหัวข้อสัมมนา และการประชุมหลากหลาย มีความเข้มข้นในเนื้อหา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในThailand International TRUCK SHOW 2017 หรือ งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย2560 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสัมมนา วีนัส (หน้าฮอลล์ 1) อิมแพค เมืองทองธานี


タイ国際トラックショー2017は、トラックとトラック物流にフォーカスしたB to B型の展示会で、トラック関連商品及び物流関連商品の展示や、セミナー等による最新情報の発信などを通じてトラック輸送の品質向上とアセアン経済の発展に貢献することを目的に
荷役・梱包・包装・保管など物流全体を通した総合展示会として、出展社・来場者 双方に価値ある内容で開催します。
日程:2017年6月8日(木)~10日(土)
会場:IMPACT HALL 1-2

"Myanmar .. the Last Frontier of Asia"
 ลงทุนในประเทศเมียนมาร์อย่างไร...ให้คุ้มค่า ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์การลงทุนต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิของไทย และ จากญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในเมียนมาร์ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าจับตอบมอง ของผู้ประกอบการในขณะนี้ รวมถึงรับฟังมุมมอง และไอเดียต่างๆ ที่จะช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ และเชื่อมโยงคู่ค้าใหม่ๆ ทั้งไทย และญี่ปุ่นเพื่อการลงทุนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Mr. Ryohei Gamada, Senior Economist (Asia Region), JETRO Bangkok อีกทั้งตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งไทยและญี่ปุ่น มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10:00-12:30 น. ห้องสัมมนา วีนัส 3-4
ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียนล่วงหน้า 850 บาท / สมัครหน้างาน 950 บาท ต่อท่าน
ภาษา : ไทย-ญี่ปุ่น

 タイに拠点のある日系企業様を対象に、立地的にも文化的にも経済的にも結びつきの近いタイからミャンマーへの進出を考えてみませんか?というアプローチで、このビジネスチャンスを成功に導いていく為のヒントを共有していただけるような内容を予定しています。
  スピーカーとしてミャンマー研究の専門家のチュラロンコン大学のSompong准教授とJETRO BangkokのSenior Economistの蒲田(がまだ)様をお招きして、タイ側、日本側の双方の視点で今注目のミャンマー市場の最新情報をお届けします。有利な情報満載ですので、是非ご来場ください。
  開催日時 : 2017年6月9日(金)10:30ー12:30 (受付開始10:00) 
開催場所: IMPACT Venus 3-4 (Hall1の前)
  参加費:  有料(事前申込850THB/ 当日受付 950THB)
言葉:  タイ-日本語

"One Belt One Road" .. Logistics and Economic Linkage : China-ASEAN
รับฟังเส้นทาง และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางบก จากประเทศจีนสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงGMS) โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รวมถึงรับทราบความพร้อมและศักยภาพที่จะรองรับการเจริญเติบโตดังกล่าวของประเทศในGMS โดยผู้แทนภาครัฐจากประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ ไทย ปิดท้ายดัวยการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงนี้ให้แก่ภาคเอกชนโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-16:30 น. ห้องสัมมนา วีนัส 3-4
ค่าใช้จ่าย : ลงทะเบียนล่วงหน้า 1,000 บาท / สมัครหน้างาน 1,200 บาท ต่อท่าน
 ภาษา : อังกฤษ

Hear the real origin, plan, progress, and the benefits of One Belt One Road with your own ears from the representative of Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand. See by yourself the readiness of the GMS countries to conform with One Belt One Road, portrayed by the government officers of GMS countries. Exchange the views with the experts in Logistics and supply chain how we can use this development as our opportunity to success in business.
Date : Friday 9, June 2017 (13:00-16:30 ) at Venus Room 3-4 , IMPACT
Admission Fee: Pre-Registration 1,000 THB / On-site 1,200 THB
Language : English

"Cross Border Transport in Mekong Area" ขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
ภายหลังจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศที่มากขึ้น หากแต่ยังมีเหตุปัจจัยอีกหลายประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทนิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ชั้นนำด้านโลจิสติกส์จากญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการขยายการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน จะนำข้อมูลต่างๆและเคล็บลับความสำเร็จ โอกาสทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันทั้งสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ความเชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกับการขนส่งข้ามแดนในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
วัน-เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00-15:30 น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
ค่าใช้จ่าย : ฟรี
ภาษา : ไทย-ญี่ปุ่น


ASEAN経済回廊を中心にクロスボーダー輸送のサービス強化を図っている日本の大手物流企業の日本通運が、タイを中心とするインドシナ半島における陸路の整備状況の現状と課題をハード・ソフトの両面から分析し、今後の展望について国別の視点や利用者側からの視点で切り込んだ内容で解説いただく、主にタイの荷主企業様を対象としたセミナーを開催します。
  開催日時 : 2017年6月8日(木)14:00ー15:30  
開催場所: IMPACT Venus 2 (Hall1の前)
  参加費:  無料
言葉:  タイ-日本語

"Optimizing Transport and Logistics Models in Urban Area"
สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "การเลือกรูปแบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในเขตเมืองใหญ่อย่างเหมาะสม โดยมีกรณีศึกษาความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่น" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการขนถ่ายสินค้า จากสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต(TLAPS) และสมาคมด้านการขนถ่ายสินค้าของประเทศญี่ปุ่น(MH) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผ้ที่สนใจ อีกทั้งจะได้รับฟังเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหม่ๆ จากผู้เชียวชาญตัวจริงๆจากประเทศญี่ปุ่น
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00-16:00น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี

  Thai LOGISTICS and Production Society(TLAPS)は日本マテリアル・ハンドリング協会(日本MH協会)の協力を得て、タイ国内の物流品質の向上を目指すための人材育成カリキュラムを本年度内に実施することを計画しています。
  その一環としてタイ国際トラックショー2017の会場において効率的な物流の実例と方法を紹介するセミナーを両協会が合同で開催します。
  開催日時 : 2017年6月9日(金)14:00ー16:00  
開催場所: IMPACT Venus 2 (Hall1の前)
  参加費:  無料

"Land Connectivity Agreement"
สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "Land Connectivity Agreement" โดย ตัวแทน จากกรมการขนส่งทางบก
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10:30-12:00น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี

  ( To be updated)

"Delo 400MGX น้ำมันหล่อลื่น ขับเคลื่อนสู่อนาคต"
“Delo 400 MGX น้ำมันหล่อลื่น ขับเคลื่อนสู่อาเซียน”
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น คาลเท็กซ์ เดโล่ แนะนำ ผลิตภัณฑ์ คาลเท็กซ์ เดโล่ 400 MGX SAE 15W-40 น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมี่ยม ด้วยสูตรการผลิตที่ทันสมัยจากเทคโนโลยีไอโซซิน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก ใช้ได้กับน้ำมันดีเซลประเภทที่มีกำมะถันทั้งสูงและต่ำ ที่ต่างกันไปในภูมิภาคอาเซียน และใช้ได้กับเครื่องยนต์ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ให้สมรรถนะขั้นสูงสุดในการปกป้องทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่า 80,000 กิโลเมตร ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้น้ำมันหลายประเภทสำหรับเครื่องยนต์หลายรุ่น รวมทั้งลดต้นทุนในการดำเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด
โดย คุณศรศักดิ์ แสงวาณิช ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 15:30-16:15น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี

 

"Fruehauf & the Challenged for Logistics in Japan"
By Nippon Fruehauf Co.,Ltd.
Date : Friday 9, June 2017 (13:00-16:30 ) at Venus Room 3-4 , IMPACT
Admission Fee: free-of-charge
Language : (To be confirmed)
"Enhancing Road Safety in ASEAN "
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนทำให้เกิดการขยายตัวของการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การขนส่งอย่างประสิทธิภาพและเป็นประเด็นที่ภาครัฐบาลและเอกชนกำลังให้ความสำคัญ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมและโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย) เป็นตัวอย่างการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการนำไปปฏิบัติที่นำไปสู่การขับขี่ปลอดภัยและการขับขี่เพื่อประหยัดพลังงานในประเทศไทย
วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11:30-12:30 น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
ค่าใช้จ่าย : ฟรี
ภาษา : อังกฤษ

ASEAN Economic Community is growing rapidly and characterized by free moving goods and services. Hence, Safety and Eco driving is one of factors enhancing efficiency transportation in this region which government and private sectors are taking into account significantly. Department of Land Transport, Ministry of Transport and SCG Skills Development School are best practices of developing national strategies and implementing Safety and Eco driving in Thailand.
Date : Friday 9, June 2017 (11:30-12:30 ) at Venus Room 2 , IMPACT
Admission Fee: Free
Language : English
"น้ำมันหล่อลื่นและบัตรน้ำมันฟลีทการ์ด บางจาก"
โดย Bangchak Corporation PCL.
วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30-14:30น. ห้องสัมมนา วีนัส 2
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี
劇的に進化した日本の最新トラック!
“なぜ徹底した安全性能を取り入れたのか?”
“運送の効率化を実現するために何をしたのか?”
“ドライバーに支持されるトラックにするためには?”
“運送業界に与えるメリットとは?”


昨年後半から今年前半にかけ、日本の大型トラックが大きく進化し、各社から新型車として続々と登場した。
新型車の発表はいすゞが先陣を切り、日野、UDトラックス、そして三菱FUSOがそれに続いた。 それぞれの新型車は、排ガス規制だけでなく、 安全性能の進化、積載効率の向上によるユーザーメリットなど
これまで培ってきた世界をリードする日本の先進技術がふんだんに詰め込まれている。各社の新型トラックに試乗し、トラックを知り尽た元東京モーターショー統括責任者の岡雅夫氏が 新型車の驚くべき進化とその注目ポイントを独自の目線で解説する..

6月10日(土)15:30~16:00 (15:00受付開始)
会場:Venus 2
入場無料

Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms