แบบฟอร์มขอใช้บริการให้คำแนะนำ AI Tools for Academic Research
เป็นการให้บริการแนะนำการใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยในการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยรู้จักเครื่องมือและสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่  SciSpace  ChatPDF  ChatGPT  และ Alisa 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านยินยอมให้ข้อมูลนี้ซึ่งดำเนินการภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น / You hereby consent to this information processed under KKU Personal Data Protection Policy   *
ชื่อ-สกุล (์Name-surname) *
E-mail  *
เบอร์โทรศัพท์/Phone number.
สถานภาพ (Status) *
สังกัด *
บริการ AI Tools for research ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตามเวลาด้านล่างนี้เท่านั้น / AI Tools for research service is only available Monday - Friday at the time below 
โปรดระบุวันที่ที่ท่านประสงค์จะขอใช้บริการ/ Please select the date you would like to receive the service. *
ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ ตามเวลาข้างบนนี้เท่านั้น / AI Tools for research service is only available Monday - Friday at the time above
MM
/
DD
/
YYYY
โปรดคลิก เพื่อระบุเครื่องมือที่ท่านสนใจขอคำแนะนำ / Please click to specify the tools you are interested in requesting advice on. *
ให้บริการ Onsite ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น เท่านั้น / Onsite at the service counter, 2nd floor, information center building according to the date and time specified above only *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse