Společná přihláška na KV ÚP Ústí nad Orlicí a KV ÚP Brno ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2019
Pomocí tohoto formuláře se můžete přihlásit na obě výstavy nebo jednu z nich.

Mit diesem Formular können Sie eine oder beide Zuchtschauen anmelden.

Using this form you can subscribe to both exhibitions or one of them.

Die Anmeldung für die Klubsiegerzuchtschauen in Svitavy und Brno am 27. April 2018 und 28. April 2019

Registration for the club show Svitavy and Brno 27 April 2018 and 28 April 2019


CZ/DE/EN

Email address *
Na kterou KV se chcete přihlásit?/Welche Zuchtschau möchten Sie anmelden?/Which boxer show would you like to subscribe for? *
Jméno psa-feny/Name des Hundes/Name of the dog: *
Your answer
Jméno chovatelské stanice/Zwingername/Kennel: *
Your answer
Den narození psa-feny/Wurftag/Birthdate: *
MM
/
DD
/
YYYY
Třída/Klasse/Class: *
* K přihlášce je nutné přiložit kopii mezinárodního certifikátu pro třídu pracovní, popř. certifikátu uděleného titulu pro třídu vítězů a čestnou. Kopii zašlete na adresu robert.matuska@seznam.cz
Pohlaví/Geschlecht/Sex: *
Barva/Farbe/Colour: *
Zkr. pl. knihy/č. zápisu/Zuchtbuch Abk./Nr./Stodbook/Pedigree: *
Import. psi- původní č./zkr. pl. knihy/Import. Hunde auch origin. Zuchtbuch/Nr./Import. dogs: origin. stodbook/No.:
Your answer
Zkoušky/Prüfungen/Examinations:
Your answer
Tituly/Titel/Titles:
Your answer
Otec/Vater/Father: *
Your answer
Otec - Zkr. pl. knihy/č. zápisu/Vater-Zuchtbuch Abk./Nr./Father-Stodbook/Pedigree:: *
Your answer
Matka/Mutter/Mother: *
Your answer
Matka - Zkr. pl. knihy/č. zápisu/Mutter-Zuchtbuch Abk./Nr./Mother-Stodbook/Pedigree: *
Your answer
Chovatel (Jméno)/Züchter (Vorname)/Breeder (Name): *
Your answer
Chovatel (Příjmení)/Züchter (Name)/Breeder (Surname): *
Your answer
Majitel (Jméno)/Besitzer (Vorname)/Owner (Name): *
Your answer
Majitel (Příjmení)/Besitzer (Name)/Owner (Surname): *
Your answer
Ulice/Strasse/Street: *
Your answer
Místo/Stadt/City: *
Your answer
PSČ/PLZ/Post Code: *
Your answer
Země/Land/Country: *
Your answer
Telefon/Telefon/Phone: *
Your answer
Způsob platby/Zahlungsmethode/way of payment: *
Soutěže/Wettbewerbe/competitions:
Poznámka/Anmerkung/Comment:
Your answer
UPOZORNĚNÍ/ACHTUNG/NOTICE:
V České republice je zakázáno vystavovat jedince s kupírovanými ušními boltci.
Majitel prohlašuje, že na jeho psovi/feně nebyla provedena chirurgická úprava ušních boltců. Majitel psa odpovídá v plném rozsahu za případné škody způsobené jeho psem/fenou, souhlasí s uvedením jména a adresy v katalogu výstavy. Pořadatel neodpovídá za případný úhyn psa/feny.
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Zavazuji se dodržovat ustanovení Výstavního řádu BK ČR a propozic této výstavy.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.