The National English Spelling Competition: School Registration Form დამარცვლის ეროვნული კონკურსი ინგლისური ენაში: სკოლების სარეგისტრაციო ფორმა
In it's sixth year, The National English Spelling Competition is excited to offer an evening of events and a National Round of competition for local public and private school students.
Come and watch the final round of NESC and enjoy cultural shows, a resource fair, and opportunities for students to win prizes!

ეროვნული დამარცვლის შეჯიბრი , თავისი 6 წლის მოღვაწეობის შემდეგ, მოხარულია შემოგთავაზოთ ეროვნული რაუნდი ადგილობრივი კერძო და საჯარო სკოლის მოსწავლეების.
მობრძანდით და ნახეთ ეროვნული დამარცვლის კონკურსი ინგლისურ ენაში, დატკბით კულტურული შოუთი, რესურსების ფორუმით და ასევე, მოსწავლეებს ეძლევათ საშვალება მოიგონ პრიზები

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) /ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ)
Friday, April 27
16:00 until 20:00
TSU Auditorium
1 Chavchavadze Ave, Tbilisi

See a competition, watch cultural performances, get information about community resources, and have FUN!

პარასკევი, 27 აპრილი
16:00 დან 20:00 მდე
თსუ აუდიტორია
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი #1

დაესწარით შეჯიბრს, დატკბით კულტურული სანახაობით, შეიტყვეთ მეტი ინფორმაცია თემშ არსებულ რესურსებზე და
გ ა ე რ თ ე თ !

Friday, April 27 / პარასკევი, 27 აპრილი
The National Round Opening Ceremony will start at 4:00pm.
After the first 45 minutes of competition, students and teachers are invited to explore our Youth Community Resource Fair.
Students and teachers can visit and speak with representatives from:

--The Ministry of Education and Science
--US Embassy Programs
--Peace Corps & Peace Corps Projects
--Language Programs and Organizations
--Georgian Universities
--Study Abroad Programs
--Local Youth Oriented Companies
--Youth volunteerism organizations
--Civil Society projects
--Youth Service Organizations
--Summer Camps

ეროვნული რაუნდის გახსნის ცერემონიალი დაიწყება 4 საათზე
შეჯიბრის პირველი 45 წუთის შემდეგ მოსწავლეები და მასწავლებლები მიპატიჟებულნი იქნებია ახალაზრდული თემის რესურსების ფორუმზე.
მოსწავლეებს და მასწავლეებს შეეძლებათ ესტუმრონ და გაესაუბრონ წარმომადგენლებს ქვემოთ ჩამოთვლილი

- განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს
- ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს პროგრამებს
- მშვიდობის კორპუს და მის პროგრამებს
- ენობრივ პროგრამებს და ორგანიზაციებს
- ქართულ უნივერსიტეტებს
- საზღვარგარეთ სწავლის პროგრამებს
- ადგილობრივი ახალგაზრდებზე ორიენტირებულ კომპანიებს
- ახალგაზრდული მოხალისეობის ორგანიზაციებს
- სამოქალაცო სოციუმის პროგრამებს
- ახალგაზრდული სერვისის ორგანიზაციებს
- ზაფხულის ბანაკებს

The Youth Community Resource Fair starts at 17:15 ახალგაზრდული თემის რესურსების ფორუმი იწყება 17:15
Students will be offered the chance to win prizes in a raffle by attending the Youth Community Resource Fair.
Students can pick-up a NESC Passport at the fair.
Students who engage with every table at the fair and ask at least 1 question for each organization or project, collecting a signature from each representative's table, will be able to turn in their passport to be entered in a raffle.
Prizes will be raffled off to students during the second half of the National Round Competition.

ფორუმზე დასწრებით მოსწავლეებს ეძლევათ შანსი რომ მოიგონ პროზები გათამაშებაში.
მოსწავლებს შეუძლიათ აიღონ ზემოთხსენებული შეჯიბრის პასპორტები ფორუმზე
მოსწავლე რომელიც მივა ყველა მაგიდასთან და წარმომადგენლებს სულ მცირე 1 კითხვას დაუსვამს და მიიღებს ხელმოწერებს თითოეული წარმომადგენლის მაგიდიდან , შეძლებს რომ მისი საშვი ჩაერთოს გათამაშებაში.
პრიზების გათამაშება კონკურსის მეორე ნაწილში მოხდება.

Cultural Performances at 18:00 and 20:00 / კულტურული წარმოდგენა 18:00 დან 20:00 მდე
Students and teachers who attend the National Round will get the pleasure of seeing two cultural performances during the Spelling Competition. NESC is not just a competition, it's a chance to have fun and experience cultural shows and learning opportunities!

კონკურსის განმავლობაში მოსწავლეებს და მასწავლებლებს რომლებიც დაესწრებიან ეროვნულ რაუნდს ექნებათ სიამოვნება ორი კულტურული წარმოდგენის ნახვის. NESC არ არის მხოლოდ შეჯიბრი , ეს არის შანსი რომ გაერთოთ, დატკბეთ კულტურული ღონისძიებებით და შეისწავლოთ მეტი არსებულ შესაძლებლობებზე.

Special Guests / სპეციალური სტუმრები
NESC is fortunate to have fantastic partners and supporting organizations. Guests in 2017 include the Minister of Education and Science, The Director of Peace Corps and the Director of San Diego State University.
We look forward to equally fantastic guest speakers for the 2018 Opening and Closing Ceremonies of NESC!

NESC საკმაოდ გაუმართლა რადაგნ მას ყავს ფანტასტიური პარტნიორები და მხარდამჭერი ორგანიზაციები. სტუმრები 2017 წლის , განათლების და მეცნიერების მინისტრის ჩათვლით , მშვიდობის კორპუსის დირექტორის და სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დირექტორი. ჩვენ ველოდებით თანაბრა ფანტასტიკურ სპიკერებს 2018 წლის გახსნის და დახურვის ცერემონიაზე.

Free for Schools! / სრულიად უფასო სკოლებისთვის !
Schools that register to attend NESC bringing at least 10 students will enjoy free access to evening entertainment and informational resources for their academic development.
Help us have a wonderful competition with a full and excited audience!
Register your school to attend the 2018 National English Spelling Competition!

სკოლები რომლებიც დარეგისტრირდებიან NESC და მოიყვანენ სულ ცირე 10 მოსწავლეს ექნება სრულიად უფასო წვდომა საღამოს გასართობ აქტივობებზე და ინფორმაციულ რესურსებზე მათი აკადემიური განვითარებისთვის.
დაგვეხმარეთ რომ გვქონდეს გასაოცარიი შეჯიბრი სავსე აღელვებული აუდიტორიით!
დაარეგისტრირე შენი სკოლა რათა ის დაესწროს 2018 წლის ეროვნული მარცვლის შეჯიბრს ინგლისურ ენაში!

A One Day Event of Fun! / ერთდღიანი ხალისი
Registration Closes Monday, April 23 at Midnight.
Registered Schools will receive a certificate for attending the National Event.

So don't wait, register today!

რეგისტრაცია სრულდება ორშაბათს 23 აპრილს შუაღამეს !
დაარეგისტრირე სკოლები და მიიღე სერტიფიკატი ეროვნული შეჯიბრზე დასწრების

ასერომ

I want to register my school and bring students to the 2018 National Spelling Competition! / მსურს დავარეგისტრირო ჩემი სკოლა და მოვიყვანო მოსწავლეები 2018 წლის ეროვნული მარცვლის შეჯიბრში ინგლისურ ენაში *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms