Інноваційна діяльність в Україні: чинники успіху та перешкоди
Просимо завершити опитування до 12 березня.

Терміни, що вживаються в даному опитуванні:

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Назва компанії   *
Контактна особа (Прізвище та ім'я, посада)
1) Ваше підприємство є: *
2) Сфера Вашої діяльності: *
3) Чи займається Ваше підприємство інноваційною діяльністю? *
4) Якщо «так,» які методи стимулювання інноваційної діяльності використовуються підприємством?
5) Чи реалізовується інноваційна стратегія на Вашому підприємстві? *
6) Вкажіть основні перешкоди до комерціалізації нових технологій/інновацій на Вашому підприємстві? *
Required
7) Чи повинна держава надавати бізнесу підтримку в інноваційній діяльності? *
8) Чи отримувало Ваше підприємство державну підтримку для здійснення інноваційної діяльності? *
Якщо «ні» - перейдіть до питання №12
9) Якщо «так», вкажіть нижче в межах якої державної програми надавалася така підтримка та в якій формі? *
Назва державної програми
Форма державної підтримки
10) Якщо «так», оцініть рівень державної підтримки інноваційної діяльності, яку отримувало Ваше підприємство  (1 – min, 10 – max).
Clear selection
11)  Якщо «так», які зміни відбулися на підприємстві завдяки отриманню державної підтримки при здійсненні інноваційної діяльності?
12) Вкажіть основні перешкоди для здійснення інноваційної діяльності Вашим підприємством в Україні *
Required
13) Чи знаєте Ви про діючі програми підтримки інновацій в Україні? *
Якщо «так», вкажіть, будь ласка, відомі Вам програми підтримки інновацій
14)  Чи знаєте Ви про державні інституції, що надають підтримку інноваційній діяльності в Україні ? *
Якщо «так», вкажіть, будь ласка, такі інституції з підтримки інновацій
15)  Яким чином держава може допомогти з впровадженням інновацій Вашому підприємству (пронумеруйте запропоновані форми підтримки, де 1 – найважливіша, 12 – найменш затребувана форма підтримки)?
Надати податкові пільги *
Надати пільгові кредити *
Надати пряме фінансування *
Забезпечити захист прав інтелектуальної власності *
Стимулювати проведення досліджень у наукових установах *
Забезпечити доступ до результатів наукових досліджень *
Забезпечити ефективну роботу технопарків, інноваційних інкубаторів тощо *
Сприяти обміну знаннями та технологіями з іноземними компаніями *
Сприяти формуванню інноваційної культури в українському суспільстві *
Сприяти підготовці кваліфікованих фахівців *
Розробити єдину базу українських технологій та розробок, що готові до впровадження *
Покращити комунікацію українських вчених та розробників із представниками бізнесу *
Інше...
16) Які кроки і в якій послідовності повинні здійснити державні інституції задля активізації та підвищення ефективності інноваційної діяльності в країні (від найважливіших і термінових до незначних і не термінових):
Впровадження детальної та прикладної стратегії і програми інноваційної діяльності *
важливо
неважливо
Прозорість у діяльності *
важливо
неважливо
Створення сприятливих умов для технологічної модернізації виробничих підприємств *
важливо
неважливо
Підвищення інвестиційної привабливості інноваційних проєктів для підприємств *
важливо
неважливо
Модернізація інфраструктури продукування нових знань та технологій *
важливо
неважливо
Державне фінансування досліджень, результати яких затребувані бізнесом *
важливо
неважливо
Доступність відомостей про нові технології, можливості трансферу технологій з-за кордону *
важливо
неважливо
Проактивність у комунікації з вишами та бізнесом *
важливо
неважливо
Підвищення ролі регіонів у розвитку інноваційних процесів *
важливо
неважливо
Інше
17) Чи можуть українські виші та/або наукові установи бути джерелом інновацій для Вашого підприємства? *
18)  Чи є у Вас досвід співпраці з українськими вишами або науковими установами в інноваційній сфері? *
19) Якщо «так», вкажіть, будь ласка, види співпраці з українськими університетами та/або науковими установами в інноваційній сфері?
Clear selection
20) Яким чином, з точки зору бізнес-спільноти, доцільно вдосконалити трансфер технологій, які продукуються в українських університетах та/або наукових установах: *
Required
21) Чи готові Ви до державно-приватного партнерства з метою спільної розробки та комерціалізації інновацій *
22) Чи готові Ви фінансувати з власних джерел розробку технологічних, організаційних нововведень задля підвищення власної конкурентоспроможності: *
23) Чи є достатнім рівень відкритості даних про наукові розробки в Україні, які можна було б комерціалізовувати: *
24) Вкажіть від пріоритетного і до найменш прийнятного спосіб отримання інформації про наукові розробки, ідеї, технології:
Закритий державний реєстр, доступ за авторизацією *
пріоритетний
найменш прийнятний
Відкритий державний реєстр *
пріоритетний
найменш прийнятний
Інноваційні виставки *
пріоритетний
найменш прийнятний
Конкурси розробок *
пріоритетний
найменш прийнятний
Розсилки з наявними ідеями, технологіями, доступними для впровадження *
пріоритетний
найменш прийнятний
Інше...
25) Чи Вашим підприємством було комерціалізовано інновації? *
26) Якщо «так», вкажіть, будь ласка, чи отримані результати комерціалізованих інновацій виправдали Ваші очікування
Clear selection
27) Яких результатів було досягнуто при комерціалізації інновацій для експорту: *
Required
28) Чи повинна держава підтримувати впровадження в Україні відкритих інновацій, коли компанії використовують зовнішні технології, ідеї, персонал та  дозволяють іншим використовувати свої? *
29) Які технології Вам цікаві для впровадження (можливі декілька відповідей): *
Required
30) Чи бажає Ваше підприємство стати учасником тестування можливостей поточної системи підтримки та комерціалізації інновацій в Україні: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy