3TM RACE
Formularz zgłoszeniowy
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko kierowcy *
Telefon kontaktowy *
Marka *
Model *
Pojemność silnika *
Doładowanie *
Klasa *
I.C.E. *
Nazwisko i numer kontaktowy do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.
Wymagane zgody *
Przystąpienie do zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez zawodnika/kierowcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w zawodów oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych. Zawodnik/kierowca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.
Wymagane zgody *
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:- Automobilklub Morski (AKM) Gdynia ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przeprowadzeniem imprezy 3TM RACE,- Administratorem danych osobowych jest Prezes AKM, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu oraz podmioty bezpośrednio powiązane z organizacją imprezy 3TM RACE.Administrator danych informuje, że:- przetwarzanie przez AKM dane osobowe uczestników imprezy 3TM RACE pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą,- podanie danych osobowych dla AKM jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezie 3TM RACE.Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w 3TM RACE. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w 3TM RACE i nie upoważnia do zwrotu wpłaconego wpisowego,- kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila – biuro@akmorski.org.pl; Pani/Pana dane osobowe:- podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,- przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w 3TM RACE (nie są przetwarzane w celach handlowych),- będą przechowywane, przez czas zgodny z przepisami prawa i regulaminów obowiązujących AKM, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,- nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,- nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych,ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie przez AKM dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Regulamin *
Regulamin dostępny na stronie www.3tm.com.pl
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy