மாணவர் விண்ணப்பப் படிவம் / Student Registration Form
பள்ளி ஆண்டு: தி.ஆ 2049 - 2050 / School Year 2018 - 2019

டெலவர் பெருநிலத் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பள்ளியில் சேர இயலும். மாணவர் பதிவுக் கட்டணத்துடன், தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணத்தைத் தனிக் காசோலையாகச் செலுத்தவேண்டும். (Only members of Tamil Association of Greater Delaware Valley (TAGDV) can join the school. TAGDV membership fee should be paid by separate check.)

மாணவர் பதிவுக் கட்டணம் (Student Registration Fee): $125
புதிய தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil Sangam New Membership Fee): $35
தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் புதுப்பிப்புக் கட்டணம் (Tamil Sangam Membership Renewal Fee): $25
தமிழ்ச் சங்க வாழ்நாள் உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil SangamLife Membership Fee): $250

காசோலையை TAGDV என்ற பெயரில் எழுதி, அறிமுகநிகழ்வுக்கு (Open House @ Bear Library on Aug 19th (Sunday) between 2:00 PM to 4:00 PM ) அல்லது பள்ளிக்கு வரும்பொழுது கொண்டுவரவும் (Please write the check in favor of TAGDV and bring it to Open House / Tamil School)

கேள்விகள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்க / If any questions Contact: delawaretamilpalli@gmail.com

Email address *
மாணவர் தகவல் / Student Information
முதல் பெயர் (ஆங்கிலத்தில்) / First Name (In English) *
Your answer
நடுப் பெயர் (ஆங்கிலத்தில்) / Middle Name (In English)
Your answer
கடைப் பெயர் (ஆங்கிலத்தில்) / Last Name (In English) *
Your answer
முழுப் பெயர் (தமிழில்) / Full Name (in Tamil) *
Use the Google Input Tool (http://www.google.com/inputtools/try/) to type the Tamil Name and cut and paste it here
Your answer
பால் / Gender *
பிறந்த நாள் / Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
வயது / Age *
Your answer
முகவரி / Address *
வீட்டு எண் மற்றும் தெருப் பெயர் /Apt No. & Street Name
Your answer
நகரம் / City *
Your answer
மாநிலம் / State *
Your answer
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் / Zip Code *
Your answer
வீட்டுத் தொலைபேசி எண் / Home Phone Number *
###-###-####
Your answer
சேர்க்கும் வகுப்பு / Enrolling Class *
பெற்றோர் தகவல் / Parent Information
தந்தையின் முழுப் பெயர் / Father's Full Name *
Your answer
தந்தையின் கைபேசி / Father's Cell Phone *
###-###-####
Your answer
தந்தையின் மின்னஞ்சல் / Father's Email *
Your answer
தாயின் முழுப் பெயர் / Mother's Full Name *
Your answer
தாயின் கைபேசி / Mother's Cell Phone *
###-###-####
Your answer
தாயின் மின்னஞ்சல் / Mother's Email *
Your answer
அவசரத் தொடர்பு / Emergency Contact
1.a முழுப் பெயர் / Full Name *
Your answer
1.b தொலைபேசி எண் / Phone Number *
###-###-####
Your answer
2.a முழுப் பெயர் / Full Name
Your answer
2.b தொலைபேசி எண் / Phone Number
###-###-####
Your answer
பதிவுக் கட்டணம் ($125) / Registration Fee ($125)
காசோலை எண் / Check Number *
காசோலையை TAGDV என்ற பெயரில் எழுதி, அறிமுகநிகழ்வுக்கு (Open House) அல்லது பள்ளிக்கு வரும்பொழுது கொண்டுவரவும் (Please write the check in favor of TAGDV and bring it to Open House / Tamil School)
Your answer
வங்கியின் பெயர் / Bank Name *
Your answer
தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணம் / Tamil Association Registration Fee
தொகை / Amount
புதிய தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil Sangam New Membership Fee) - $35; தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் புதுப்பிப்புக் கட்டணம் (Tamil Sangam Membership Renewal Fee) - $25; தமிழ்ச் சங்க வாழ்நாள் உறுப்பினர் கட்டணம் (Tamil SangamLife Membership Fee) - $250;
Your answer
காசோலை எண் / Check Number
காசோலையை TAGDV என்ற பெயரில் எழுதி, அறிமுகநிகழ்வுக்கு (Open House) அல்லது பள்ளிக்கு வரும்பொழுது கொண்டுவரவும் (Please write the check in favor of TAGDV and bring it to Open House / Tamil School)
Your answer
வங்கியின் பெயர் / Bank Name
Your answer
நன்கொடை (விருப்பப்பட்ட தொகை, கட்டாயமில்லை) / Donation (Any Amount, Optional)
தொகை / Amount
Your answer
காசோலை எண் / Check Number
காசோலையை TAGDV என்ற பெயரில் எழுதி, அறிமுகநிகழ்வுக்கு (Open House) அல்லது பள்ளிக்கு வரும்பொழுது கொண்டுவரவும் (Please write the check in favor of TAGDV and bring it to Open House / Tamil School)
Your answer
வங்கியின் பெயர் / Bank Name
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms