ส่วนที่๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
กรุณาเลือกช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งจุดตรวจ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจจับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เช่นการตรวจจับความเร็ว การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ หรือเครื่องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญาณไฟจราจร ผู้ขับรถบนท้องถนนเพื่อจะช่วยลดอุบัติเหตุ *
๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญ *
๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์การรณรงค์เรื่องกฎหมายจราจร วินัยจราจร และโครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลต่างๆแนะนอกเทศกาล *
๔. เมื่อมีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุในบริเวณถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว *
๕. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ของท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนและกระำทำผิดกฎหมายจราจร *
๖. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีการกวดขัน จับกุมการแข่งรถจักรยานยนต์ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบนท้องถนนอย่างจริงจัง(รถซิ่ง เด็กแว็น) *
๗.ระหว่างที่ท่านเดิืนทาง ท่านพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือบริเวณจุดที่เป็นจุดเสี่ยง *
๘. การยืนปฏิับัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบนท้องถนนเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ *
๙.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มีส่วนร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อร่วมมืออำนวยความสะดวก แก้ไขและลดอุบัติเหตุจราจร เช่น จส.๑๐๐ และทีวีทุกช่อง *
๑๐. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มีการร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น อาสรจราจร ตำรวจชุมชน จักรยานยนต์รับจ้าง ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ *
๑๑. เจ้าหน้าที่ำตำรวจจราจรมีการให้บริการกรณีฉุกเฉินบนท้องถนน เช่น การคลอดบุตร การได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ *
๑๒. การใช้เฮลิปคอปเตอร์สนับสนุนการตรวจตรา อำนวยความสะดวกจราจร และรายงานข่าวจราจรทางอากาศ *
๑๓.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ มีนโยบายพื้นฐาน โดยเน้นการให้บริการและำอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมทั้งว่ากล่าวตักเตือนเป็นกรณีฯไป *
๑๔. เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีส่วนสนับสนุนเข้าระงับเหตุซึ่งหน้าและป้องกันอาชญากรรม *
ส่วนที่๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด เกี่ยวกับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ตอบ/ไม่ตอบ ก็ได้ครับ
ส่วนที่๔ ข้อเสนอแนะความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
ตอบ/ไม่ตอบ ก็ได้ครับ
ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. ท่านพักอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ สภ.ลำปลายมาศ หรือไม่ *
๒. ท่านประกอบอาชีพอะไร *
๓. รายได้/เงินเดือนของท่าน เท่าไร *
๔. การประเมินผลการให้บริการของสถานีตำรวจครั้งนี้ ท่านเกี่ยวข้องในข้อใด  ท่านมาติดต่อ สภ.ลำปลายมาศเกี่ยวกับเรื่องใด *
๕. ท่ามีปัญหาความเดือดร้อนหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริการของ สภ.ลำปลายมาศ (ถ้ามีโปรดระบุ)
วันที่กรอกแบบสอบถาม *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy