ส่วนที่๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบก

กรุณาเลือกช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question