УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
Молимо вас да одговорите на следећа питања процењујући тачност тврдње, односно степен присутности, као и важност датог исказа, по следећој скали:
ВАЖНО
1 – неважно
2 – мало важно
3 – важно
4 – врло важно
ТАЧНО/ПРИСУТНО
1 – нетачно/није присутно
2 – у мањој мери тачно/присутно
3 – у већој мери тачно/присутно
4 – тачно/присутно у потпуности
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service